หางานเชียงใหม่ ทำงานเชียงใหม่ สมัครงานทั่วไป งานดี เงินเดือนออกหมื่นห้า

หางานเชียงใหม่ ทำงานเชียงใหม่ สมัครงานทั่วไป งานดี เงินเดือนออกหมื่นห้า

หางานเชียงใหม่ 2567 ใกล้หมดเขต "ทำงานเชียงใหม่" รับสมัครงาน งานดี เงินดี เงินเดือนออกหมื่นห้าทุกเดือน เช็กคุณสมบัติผู้สมัคร ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ลักษณะงาน ตำแหน่งว่าง ระยะเวลาเปิดรับ ดาวน์โหลดใบสมัครเลย

"หางานเชียงใหม่ 2567" ทำงานเชียงใหม่ "รับสมัครงาน" บุคคลทั่วไป 3 อัตรา ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย งานดี เงินดี เงินเดือนออกหมื่นห้าทุกเดือน เช็กคุณสมบัติผู้สมัคร ลักษณะงาน ตำแหน่งว่าง ระยะเวลาเปิดรับ ใกล้หมดเขต ดาวน์โหลดใบสมัครเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครงานบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มส่งเสริมกิจการและหารายได้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 3 อัตรา 

ทำงานเชียงใหม่ รับสมัครงานบุคคลทั่วไป ลักษณะงาน ตำแหน่งว่างมีอะไรบ้าง?

1.) ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการกลุ่มส่งเสริมกิจการและหารายได้ (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม) จำนวน 1 อัตรา

  • เงินเดือนค่าจ้าง : เดือนละ 15,100 บาท

2.) ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการกลุ่มส่งเสริมกิจการและหารายได้ (ปฏิบัติงานด้านบริการและรับคณะ) จำนวน 1 อัตรา 

  • เงินเดือนค่าจ้าง : เดือนละ 15,100 บาท 

3.) ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการกลุ่มส่งเสริมกิจการและหารายได้ (ปฏิบัติงานด้านสื่อออนไลน์) จำนวน 1 อัตรา 

  • เงินเดือนค่าจ้าง : เดือนละ 15,100 บาท 

ระยะเวลาเปิดรับสมัครงาน รีบเลยใกล้หมดเขต

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
  • ผู้สนใจสมัครงานยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน)
  • ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 05332 8496-8 ต่อ 1115

ช่องทางดาวน์โหลดใบสมัคร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครงานบุคคลทั่วไป

หางานเชียงใหม่ ทำงานเชียงใหม่ สมัครงานทั่วไป งานดี เงินเดือนออกหมื่นห้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างใน ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มส่งเสริมกิจการและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 3 อัตรา (คลิก)