น้ำไม่ไหล หนักเลยคืนนี้ ทั้งวันทั้งคืน หยุดยาว 7 ชั่วโมง คนกรุงเทพ เก็บน้ำใช้

น้ำไม่ไหล หนักเลยคืนนี้ ทั้งวันทั้งคืน หยุดยาว 7 ชั่วโมง คนกรุงเทพ เก็บน้ำใช้

กปน. แจ้งแล้ว! หนักเลยคืนนี้ "น้ำไม่ไหล" ทั้งวันทั้งคืน น้ำหยุดยาว 7 ชั่วโมงต่อเนื่อง จำนวน 5 พื้นที่ ทั้ง 2 ฝั่งทาง คนกรุงเทพ เก็บน้ำใช้รอ กระทบใครบ้าง เช็กช่วงเวลาปิดน้ำ น้ำไม่ไหลกี่โมง? รองน้ำประปาไว้ใช้ให้พอก่อนน้ำประปาไม่ไหลค่อยสบาย

คนกรุงเทพ เก็บน้ำใช้รอ กปน. แจ้งแล้ว! หนักเลยคืนนี้ "น้ำไม่ไหล" ทั้งวันทั้งคืน น้ำหยุดยาว 7 ชั่วโมงต่อเนื่อง จำนวน 5 พื้นที่ ทั้ง 2 ฝั่งทาง เช็กช่วงเวลาปิดน้ำ กระทบใครบ้าง? รองน้ำประปาไว้ใช้ให้พอก่อนน้ำประปาไม่ไหลค่อยสบายไม่หงุดหงิด

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ 

น้ำไม่ไหลกี่โมง?

บริเวณสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนสามเสน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ "น้ำไม่ไหล" น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

  • ถนนสามเสน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงคลองผดุงกรุงเกษม
  • ถนนขาว ถนนสังคโลก
  • ถนนราชวิถี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ถนนศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา  

 

น้ำไม่ไหล หนักเลยคืนนี้ ทั้งวันทั้งคืน หยุดยาว 7 ชั่วโมง คนกรุงเทพ เก็บน้ำใช้

ช่องทางติดต่อการประปานครหลวง เมื่อเกิดเหตุน้ำประปาขัดข้อง

  • ประชาชนประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง