กทม. วันนี้ ฝนตกบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดี ไม่เกินเกณฑ์

กทม. วันนี้ ฝนตกบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดี ไม่เกินเกณฑ์

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศกทม. วันนี้ มีฝนตกช่วงบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ค่าฝุ่นวันนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศดีมาก ตรวจวัดได้ 6.7-18.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศกทม. วันนี้ มีฝนตกช่วงบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ค่าฝุ่นวันนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศดีมาก ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

ตรวจวัดได้ 6.7-18.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศ ของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร : ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก

กทม. วันนี้ ฝนตกบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดี ไม่เกินเกณฑ์

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ

  • อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส 
  • อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส 
  • ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “อ่อน-ดี” ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด แต่มีโอกาสเกิดฝนตก ส่งผลให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าต่ำ และคาดการณ์วันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ

 

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA 

ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กทม. วันนี้ ฝนตกบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดี ไม่เกินเกณฑ์

กทม. วันนี้ ฝนตกบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดี ไม่เกินเกณฑ์

กทม. วันนี้ ฝนตกบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดี ไม่เกินเกณฑ์

 

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

  • แอปพลิเคชัน AirBKK (คลิก)
  • Facebook: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
  • Facebook: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
  • Facebook: กรุงเทพมหานคร
  • LINE ALERT
  • LINE OA @airbangkok