เตือน คนกรุงเทพ วันนี้รับมือฝนตกหนัก ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดีมาก

เตือน คนกรุงเทพ วันนี้รับมือฝนตกหนัก ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดีมาก

ค่าฝุ่นวันนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศดีมาก อากาศวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตือน “คนกรุงเทพ” รับมือฝนตกหนัก ร้อยละ 80 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตือน “คนกรุงเทพ” รับมือฝนตกหนัก ร้อยละ 80 ของพื้นที่ "ค่าฝุ่นวันนี้" วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

 • ตรวจวัดได้ 9.1-19.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

 • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก

เตือน คนกรุงเทพ วันนี้รับมือฝนตกหนัก ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 • อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

 • ในช่วงวันที่ 23-31 พ.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี-อ่อน” ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิด ประกอบกับความถี่ของฝนมากขึ้นตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง และคาดการณ์วันนี้ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA 

 • ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เตือน คนกรุงเทพ วันนี้รับมือฝนตกหนัก ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดีมาก

เตือน คนกรุงเทพ วันนี้รับมือฝนตกหนัก ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดีมาก

เตือน คนกรุงเทพ วันนี้รับมือฝนตกหนัก ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศดีมาก

 

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

 • แอปพลิเคชัน AirBKK (คลิก)
 • Facebook: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
 • Facebook: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
 • Facebook: กรุงเทพมหานคร
 • LINE ALERT
 • LINE OA @airbangkok