ฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดีมาก

ฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดีมาก

ค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าฝุ่นวันนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศดีมาก ตรวจวัดได้ 8.1-20.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อากาศวันนี้และพรุ่งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 80 ของพื้นที่

อากาศวันนี้และพรุ่งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 80 ของพื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าฝุ่นวันนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศดีมาก ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

  • ตรวจวัดได้ 8.1-20.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก

ฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

  • อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส 
  • อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส 
  • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
     

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

  • ในช่วงวันที่ 22-30 พ.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “อ่อน-ดี” ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิด ประกอบกับความถี่ของฝนมากขึ้นตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง และคาดการณ์วันนี้มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA 

  • ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดีมาก

ฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดีมาก

ฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 80 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดีมาก