ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์ อากาศกทม.วันนี้ ฝนตกหนักสุดในประเทศ ร้อยละ 70

ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์ อากาศกทม.วันนี้ ฝนตกหนักสุดในประเทศ ร้อยละ 70

ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. ค่าฝุ่นวันนี้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศดีมาก กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศกทม. วันนี้ มีฝนตกหนักสุดในประเทศ ร้อยละ 70 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศกทม. วันนี้ มีฝนตกหนักสุดในประเทศ ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ค่า"ฝุ่น PM 2.5" กทม. ค่าฝุ่นวันนี้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศดีมาก 

  • ตรวจวัดได้ 9.9-24.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์ อากาศกทม.วันนี้ ฝนตกหนักสุดในประเทศ ร้อยละ 70

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

  • อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส 
  • อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส 
  • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 20-28 พ.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ผันผวน “ดี-ไม่ดี-อ่อน” ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างเปิด ประกอบกับความถี่ของฝนมากขึ้นตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มต่ำ และคาดการณ์วันนี้มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA 

  • ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์ อากาศกทม.วันนี้ ฝนตกหนักสุดในประเทศ ร้อยละ 70

ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์ อากาศกทม.วันนี้ ฝนตกหนักสุดในประเทศ ร้อยละ 70

ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์ อากาศกทม.วันนี้ ฝนตกหนักสุดในประเทศ ร้อยละ 70

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

แอปพลิเคชัน AirBKK (คลิก)
Facebook: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
Facebook: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
Facebook: กรุงเทพมหานคร
LINE ALERT
LINE OA @airbangkok