หนักเลย น้ำไม่ไหล ทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง 20 พื้นที่ กระทบคนกรุงเทพ

หนักเลย น้ำไม่ไหล ทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง 20 พื้นที่ กระทบคนกรุงเทพ

การประปานครหลวง กปน. แจ้งเตือน คนกรุงเทพ "น้ำไม่ไหล" น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ระหว่างวันที่ 20 - 21 - 23 พฤษภาคม 2567 ตลอดทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง จำนวน 20 พื้นที่ หนักเลย! ประชาชนเช็กช่วงเวลาปิดน้ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ กทม. ด่วน

เช็กช่วงเวลาปิดน้ำด่วน การประปานครหลวง (กปน.) ออกประกาศแจ้งเตือน คนกรุงเทพ "น้ำไม่ไหล" น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ระหว่างวันที่ 20 - 21 - 23 พฤษภาคม 2567 ตลอดทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง จำนวน 20 พื้นที่ หนักเลย! ประชาชนดูพื้นที่ได้รับผลกระทบทั่วกทม.

 

กปน. ประกาศ"น้ำไม่ไหล" 20 - 21 - 23 พฤษภาคม 2567 เช็กพื้นที่ได้รับผลกระทบ

กปน. ประกาศคืนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 67 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ถนนราชพฤกษ์ บางพื้นที่              

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางแวก ถนนราชพฤกษ์ ในคืนวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

 • ถนนราชพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางแวก ถึงคลองบางเพลี้ย

หนักเลย น้ำไม่ไหล ทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง 20 พื้นที่ กระทบคนกรุงเทพ

 

กปน. ประกาศคืนวันอังคารที่ 21 พ.ค. 67 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไม่ไหล ถนนบางนา-ตราด บางพื้นที่              

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานที่วางใหม่ บริเวณถนนคู่ขนานถนนบางนา-ตราด ฝั่งขาเข้า กม.26+200 ในคืนวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองจระเข้ใหญ่ ถึงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

 

หนักเลย น้ำไม่ไหล ทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง 20 พื้นที่ กระทบคนกรุงเทพ

กปน. ประกาศคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 67 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล              

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ เป็นการชั่วคราว ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

เพื่อตัดบรรจบท่อส่งน้ำดิบ โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนอรุณอมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนบรมราชชนนี ถึงคลองมอญ 
 • ถนนสุทธาวาส ถนนรถไฟ ถนนบางขุนนนท์ ถนนสิรินธร  
 • ถนนพรานนก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกไฟฉาย ถึงโรงพยาบาลศิริราช 
 • ถนนอิสรภาพ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองมอญ ถึงแยกพรานนก 
 • ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองมอญ 
 • ถนนบรมราชชนนี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงคลองบางกอกน้อย  

 

หนักเลย น้ำไม่ไหล ทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง 20 พื้นที่ กระทบคนกรุงเทพ

  

กปน. ประกาศคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 67 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไม่ไหล              

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณซอยประชาธิปก 2 ถนนประชาธิปก ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่ 
 • ถนนลาดหญ้า (เฉพาะฝั่งเลขคี่) 
 • ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 7 
 • ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 8
 • ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 19 
 • ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอยเทศบาล สาย 2

 

หนักเลย น้ำไม่ไหล ทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง 20 พื้นที่ กระทบคนกรุงเทพ

 

ช่องทางติดต่อการประปานครหลวง เมื่อเกิดเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล

 • ประชาชน คนกรุงเทพประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile 

 • โหลดฟรี MWA onMobile ระบบ iOS (คลิก)
 • โหลดฟรี MWA onMobile ระบบ Android (คลิก)