ด่วนเลย! ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 2,000 - 3,000 บาท ขอรับสิทธิถึง 15 พ.ค.นี้

ด่วนเลย! ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 2,000 - 3,000 บาท ขอรับสิทธิถึง 15 พ.ค.นี้

“วราวุธ” ย้ำชัดเงิน "ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ" ยากจน 2,000 - 3,000 บาทต่อคน ได้ทุกเดือน พม. เปิดรับคำขอถึง 15 พ.ค. นี้ เผยงบฯปี 67 ได้เพียง 1,107 ราย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ประเด็นเรื่อง เงินครอบครัวอุปถัมภ์ ประมาณ 2,000 - 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุยากจน ว่า  กรมกิจการผู้สูงอายุ จะเปิดรับคำขอรับสิทธิเงินครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งท่านสามารถยื่นคำขอรับสิทธิได้ที่หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

“ทุกคำขอรับสิทธิที่ได้รับเข้ามานั้น ทางกรมกิจการผู้สูงอายุจะนำเข้าคณะกรรมการฯ พิจารณา เพราะว่าในสัดส่วนงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ได้รับเงินสนับสนุนมาเพียง 1,107 ครอบครัวเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมผู้สูงอายุได้ทุกท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ในปี 2568 จะพยายามประสานงานกับสำนักงบประมาณ เพื่อให้ได้งบประมาณเพิ่มขึ้น”นายวราวุธ กล่าว 

 

เงื่อนไขสำคัญที่จะได้รับเงินครอบครัวอุปถัมภ์นั้น

  • จะต้องเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนหรืออยู่เพียงลำพัง ถูกทอดทิ้ง หรือครอบครัวที่จะรับดูแลผู้สูงอายุ มีบุตรมีญาติที่ไม่มีรายได้ หรือจำเป็นที่จะต้องออกจากงาน ทำให้สูญเสียรายได้
  • โดยท่านมีสิทธิที่จะขอเงินสนับสนุนครอบครัวละ 2,000 บาท หรือในกรณีที่มีความจำเป็น จะได้เงินถึง 3,000 บาท

เบื้องต้น พม. ได้รับงบประมาณเพียงพอสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเพียง 1,107 ครอบครัว จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ส่วนในปี 2568 จะพยายามให้ได้มากขึ้น แต่จะขอนำไปประสานงานกับสำนักงบประมาณ และจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ เงินจำนวน 2,000 - 3,000 บาท จะได้ทุกเดือนไม่ใช่ได้ครั้งเดียวแล้วจบ และส่วนท่านที่ได้รับแล้ว พอข้ามปีงบประมาณ ท่านจะยังได้สิทธินั้นอยู่ และจะเพิ่มเติมครอบครัวเข้ามาเรื่อยๆ ถ้าหากว่าได้รับงบประมาณเพิ่ม

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์