เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำในคลองประปา หวั่นปนเปื้อนกากแคดเมียม

เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำในคลองประปา หวั่นปนเปื้อนกากแคดเมียม

กปน. รุดส่งนักวิทย์ฯ เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา - น้ำในคลองประปา - น้ำประปา รอบจุดปนเปื้อนกากแคดเมียม ผลตรวจไม่พบสารแคดเมียม น้ำประปา ย้ำประชาชนอุปโภคบริโภคปลอดภัย เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ น้ำประปาตามระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำ ทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า วานนี้ 11 เมษายน 2567 ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์ ออกเก็บตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา 3 จุด ได้แก่

  • วัดสร้อยทอง บริเวณคลองบางเขนใหม่ บริเวณวัดเขมาภิรตาราม และ คลองประปาบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ  

โดยนำมาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมในห้องปฏิบัติการฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. ผลปรากฎว่า "ไม่พบการปนเปื้อนของสารแคดเมียม" (ND-Not Detect) 

อย่างไรก็ตาม กปน. มีรอบความถี่ในการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาตามระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำ ทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส 

 

เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำในคลองประปา หวั่นปนเปื้อนกากแคดเมียม
 

โดยรอบการตรวจแบบละเอียด กว่า  120 พารามิเตอร์ รวมถึงการตรวจหาสารแคดเมียมนั้น จะตรวจรายไตรมาส โดยเก็บตัวอย่างน้ำดิบจาก จุดรับน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี  จุดรับน้ำดิบ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และหน้าโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง  

ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา ไม่พบโลหะแคดเมียม  ขณะที่น้ำประปา ทั้งในโรงงานผลิตน้ำและท่อจ่ายน้ำทั้งหมดก็มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน  ผลการตรวจสอบ “ไม่พบ สารแคดเมียม”  มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ค่าแนะนำน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

 

เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำในคลองประปา หวั่นปนเปื้อนกากแคดเมียม
 

และเมื่อวานนี้ ยังได้นำตัวอย่างน้ำประปาจากบริเวณพื้นที่ใกล้โรงงานที่เป็นข่าว รวม 3 จุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนวัดสร้อยทอง และ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มาตรวจวิเคราะห์ก็ไม่พบสารแคดเมียมเช่นกัน 

จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ คลายกังวล สามารถใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจ มีความสะอาด ปลอดภัยอย่างแน่นอน

 

อ้างอิง : การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)