อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ‘ไม่เกินค่ามาตรฐาน’ เจอพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ‘ไม่เกินค่ามาตรฐาน’ เจอพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก

ค่าฝุ่นวันนี้ 10 เมษายน 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. มีฝุ่น ‘ไม่เกินค่ามาตรฐาน’ วัดได้ 9.7-32.4 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศกทม. วันนี้ มีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 39 °C เจอพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง

"ค่าฝุ่น PM 2.5" ค่าฝุ่นวันนี้ 10 เมษายน 2567 กทม. มีมีฝุ่น ‘ไม่เกินค่ามาตรฐาน’ วัดได้ 9.7-32.4 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศกทม. วันนี้ มีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 39 °C เจอพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 

ค่าฝุ่นตั้งแต่เวลา 05.00 - 07.00 น. ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

 • ตรวจวัดได้ 9.7-32.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 16.0 มคก./ลบ.ม.

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

 • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ‘ไม่เกินค่ามาตรฐาน’ เจอพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก

 

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ‘ไม่เกินค่ามาตรฐาน’ เจอพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

 • อุณหภูมิต่ำสุด 28-29 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส 
 • ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 10-18 เม.ย. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด มีโอกาสเกิดฝนตกช่วงวันที่ 10-11 เม.ย. ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง
 

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA 

พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 เมษายน 2567 จำนวน 6 จุด ดังนี้

 • จุดที่ 1 เวลา 13.03 น. แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
 • จุดที่ 2 เวลา 12.38 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
 • จุดที่ 3 เวลา 12.38 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
 • จุดที่ 4 เวลา 14.18 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
 • จุดที่ 5 เวลา 13.03 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
 • จุดที่ 6 เวลา 13.03 น. แขวงลำผักชี  เขตหนองจอก

(จุดที่ 1 อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)
(จุดที่ 2 - 6 เพลิงไหม้สงบเรียบร้อยแล้ว)

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ‘ไม่เกินค่ามาตรฐาน’ เจอพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ‘ไม่เกินค่ามาตรฐาน’ เจอพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก

อากาศกทม. วันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ‘ไม่เกินค่ามาตรฐาน’ เจอพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก