อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2567 เงินเข้าวันไหน ซื้ออะไรได้บ้าง

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2567 เงินเข้าวันไหน ซื้ออะไรได้บ้าง

กรมบัญชีกลาง อัปเดตแล้ว! บัตรคนจนล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2567 เงินเข้าบัญชีวันไหน เงื่อนไขประชาชนซื้ออะไรได้บ้าง? เช็กวงเงินการใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนพร้อมกันได้เลย

ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มาทางนี้ กรมบัญชีกลาง อัปเดตแล้ว! พามาติดตามการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2567" เงินเข้าวันไหน ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กได้ที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯ ของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ซึ่งได้กำหนดการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิจะสามารถใช้ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนเมษายน 2567จะได้รับสิทธิ ดังนี้

 

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2567 เงินเข้าวันไหน ซื้ออะไรได้บ้าง

 

ไทม์ไลน์โอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน เดือนเมษายน 2567

กรมบัญชีกลาง แบ่งการโอนเงินเข้าบัญชี 2 รอบ ซึ่งประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินรวมเป็น 1,745 บาท 

เงินเข้าบัญชีวันไหน? แบ่งงวดการโอนเงินเข้าบัญชี 2 รอบ ดังนี้ 

 • งวดวันที่ 1 เมษายน 2567 
 • งวดวันที่ 20 เมษายน 2567 

รายละเอียด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2567 ประชาชนได้เงินเท่าไหร่? ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง?

เงินเข้าบัญชี งวดวันที่ 1 เมษายน 2567

วงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค แบ่งออกเป็น 3 วงเงินด้วยกัน (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยประกอบไปด้วยการใช้ บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

เงินเข้าบัญชี งวดวันที่ 2 เมษายน 2567

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจ 

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566) 
 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ช่องทาง วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ เดือนเมษายน 2567

ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิก) เบอร์ติดต่อ 1130 
 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิก) เบอร์ติดต่อ 1129 
 • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิก) เบอร์ติดต่อ 086 848 1284 

 

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2567 เงินเข้าวันไหน ซื้ออะไรได้บ้าง

 

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566) 
 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง 
 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

ช่องทาง วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา

ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง ส่วนผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิก) เบอร์ติดต่อ 1125 
 • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิก) เบอร์ติดต่อ 1662

เงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ ช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท 

โดยจะต้องเป็น ผู้พิการ ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ 

 • เงิน 800 บาท จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จะโอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก