ค่าฝุ่นวันนี้ (11 มี.ค.67) สภาพอากาศ 36 จังหวัด ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

ค่าฝุ่นวันนี้ (11 มี.ค.67) สภาพอากาศ 36 จังหวัด ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

ค่าฝุ่นวันนี้ (11 มี.ค.67) สภาพอากาศ 36 จังหวัด คุณภาพอากาศพุ่งเกินมาตรฐาน ขณะที่ กรุงเทพฯ ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ เนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี คาดการณ์วันนี้มีเมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

ค่าฝุ่นวันนี้ (11 มี.ค.67) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 19.9-35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

 

ค่าฝุ่นวันนี้ พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศ ของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 11-17 มี.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด และมีโอกาสเกิดฝนตก ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

จากการตรวจสอบข้อมูล จุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครพบจุดความร้อน ในวันที่ 10 มีนาคม 2567 จำนวน 5 จุด ดังนี้

  • จุดที่ 1 เวลา 13.40 น. แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
  • จุดที่ 2-3 เวลา 14.05 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
  • จุดที่ 4 เวลา 13.40 น. แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
  • จุดที่ 5 เวลา 14.05 น. แขวงดอกไม้ เขตประเวศ (เพลิงไหม้สงบเรียบร้อยแล้ว)

ค่าฝุ่นวันนี้ (11 มี.ค.67) สภาพอากาศ 36 จังหวัด ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

ขณะที่ ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.ตราด จ.ภูเก็ต จ.สตูล จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.4 - 113.7 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 30.1 - 69.5 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.8 - 38.6 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23.9 - 45.5 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.6 - 38.1 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 19.3 - 35.6 มคก./ลบ.ม.

ค่าฝุ่นวันนี้ (11 มี.ค.67) สภาพอากาศ 36 จังหวัด ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

คำแนะนำทางสุขภาพ

- ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

- ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK