กรมอุตุ พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน วันนี้ - 6 มี.ค.67 ตราด - ชลบุรี ร้อนทะลุ 50 องศา

กรมอุตุ พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน วันนี้ - 6 มี.ค.67 ตราด - ชลบุรี ร้อนทะลุ 50 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน ของไทยช่วง 4 - 6 มี.ค.67 จ.ตราด - ชลบุรี อากาศร้อนสุดทะลุ 50 องศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพฯ พุ่งสูงเกินต้าน 48 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน หรือ Heat Index ของประเทศไทย ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิที่คนรู้สึกได้ถึงอากาศร้อนในขณะใดขณะหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567 พบตัวเลขอุณหภูมิความร้อนที่น่าสนใจดังนี้

 

จังหวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงสุด

วันที่ 4 มีนาคม 2567

 • ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ 40.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ 39.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย
 • ภาคกลาง กทม. 46.0 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
 • ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 48.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
 • ภาคใต้ จ.กระบี่ 44.8 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

วันที่ 5 มีนาคม 2567

 • ภาคเหนือ: ตาก 39.9 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: นครราชสีมา 38.7 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย
 • ภาคกลาง: กรุงเทพฯ 48.1 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
 • ภาคตะวันออก: ตราด 50.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
 • ภาคใต้: กระบี่ 42.5 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

 

วันที่ 6 มีนาคม 2567

 • ภาคเหนือ: ตาก 39.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: บุรีรัมย์ 39.4 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย
 • ภาคกลาง: กรุงเทพฯ 48.1 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
 • ภาคตะวันออก: ชลบุรี 51.4 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
 • ภาคใต้: ภูเก็ต 48.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

กรมอุตุ พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน วันนี้ - 6 มี.ค.67 ตราด - ชลบุรี ร้อนทะลุ 50 องศา

 

ดัชนีความร้อน หรือ Heat Index คือ "อุณหภูมิ" ที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้นว่า อากาศร้อนเป็นอย่างไร หรืออุณหภูมิที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยค่าดัชนีความร้อนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อระบุความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อน หากพื้นที่ ที่มีอากาศร้อนหากเกิดร่วมกับความชื้นสูงแล้วจะทำให้คนเรารู้สึกเหมือนอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศ ณ ขณะนั้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ 

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน (HI) มี 4 ระดับ ดังนี้

- สีเขียว หมายถึง ระดับเฝ้าระวัง แทนค่าดัชนีความร้อน 27-32 °C ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัวจากการสัมผัสความร้อน หรือออกกำลังกายหรือทำงานใช้แรงงานท่ามกลางอากาศที่ร้อน

- สีเหลือง หมายถึง ระดับเตือนภัย แทนค่าดัชนีความร้อน 32-41°C ผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้เกิดอาการตะคริวจากความร้อน และเกิดอาการเพลียแดด หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน

- สีส้ม หมายถึง ระดับอันตราย แทนค่าดัชนีความร้อน 41-54 °C ผลกระทบต่อสุขภาพ มีอาการตะคริวที่น่อง ต้นขา หน้าท้อง หรือไหล่ ทำให้ปวดเกร็ง มีอาการเพลียแดด และอาจเกิดภาวะลมแดด (Heat Stroke) ได้หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน

- สีแดง หมายถึง ระดับอันตรายมาก แทนค่าดัชนีความร้อน มากกว่า 54 °C ผลกระทบต่อสุขภาพ จะเกิดภาวะลมแดด (Heat Stroke) โดยมีอาการตัวร้อน เวียนศีรษะ หน้ามืด ซึมลง ระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายล้มเหลว และทำให้เสียชีวิตได้หากสัมผัสความร้อนติดต่อกันหลายวัน 

 

กรมอุตุ พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน วันนี้ - 6 มี.ค.67 ตราด - ชลบุรี ร้อนทะลุ 50 องศา

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์