ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 23 ก.พ. 67 อากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 23 ก.พ. 67 อากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คุณภาพอากาศดี กทม. ไม่พบพื้นที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ตรวจวัดได้ 10.7-29.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศวันนี้ มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

"ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้" 23 กุมภาพันธ์ 2567 อากาศวันนี้ กรุงเทพฯ เวลา 05.00 - 07.00 น. ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

ตรวจวัดได้ 10.7-29.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  • มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 23 ก.พ. 67 อากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 23 ก.พ.- 2 มี.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างเปิดสลับปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าต่ำ

และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

จากการตรวจสอบข้อมูล จุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 23 ก.พ. 67 อากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 23 ก.พ. 67 อากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 23 ก.พ. 67 อากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้

1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น

2. งดเผาขยะ งดจุดธูป

3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง

4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

 

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง
แอปพลิเคชัน AirBKK

airbkk
FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
FB: กรุงเทพมหานคร
LINE ALERT
LINE OA @airbangkok