กรมอุตุฯ ประกาศฉบับสุดท้าย ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน - อ่าวไทยคลื่นลมแรง

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับสุดท้าย ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน - อ่าวไทยคลื่นลมแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฉบับสุดท้าย ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้คลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 13 มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา จะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับสุดท้าย ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน - อ่าวไทยคลื่นลมแรง