น้ำท่วมพิจิตร ล่าสุดกระทบ 4 อำเภอ 540 หลังคาเรือน อ่วมหนัก พบไข้เลือดออกระบาด

น้ำท่วมพิจิตร ล่าสุดกระทบ 4 อำเภอ 540 หลังคาเรือน อ่วมหนัก พบไข้เลือดออกระบาด

น้ำท่วมพิจิตร - แม่น้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้น น้ำสะสมจากเทือกเขา ยังไหลลงมาท่วมมีบ้านเรือนใน 4 อำเภอ 540 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ ขณะที่โรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงน้ำท่วม เจ้าหน้าที่เร่งปูพรมกำจัดยุงลายพาหนะไข้เลือดออก

สถานการณ์ น้ำท่วมพิจิตร ประจำวันที่ 7 ต.ค.2566 แม่น้ำยมที่รับน้ำจากสุโขทัย และ ผ่านอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณน้ำยังไหลลงมายังพื้นที่จังหวัดพิจิตร อย่างต่อเนื่องและน้ำมีลักษณะสีขุ่นแดง

ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำยม ที่สถานีวัดน้ำ วาย 17 ที่อำเภอสามง่าม ระดับน้ำอยู่ที่5.23 เมตร เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 8 เซนติเมตร และยังคงล้นตลิ่งท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง และอำเภอบึงนาราง รวม 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน 430 หลังคาเรือน

ขณะที่น้ำสะสมที่ไหลหลากที่มาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ยังหลากเข้าท่วมอีก 1 อำเภอคือบางมูลนาก ใน 2 ตำบลคือตำบลหอไกรและตำบลเนินมะกอก 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน 110 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน

ปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้นใน 4 อำเภอ 6 ตำบล 27 หมู่บ้าน  540 หลังคาเรือน  

 

น้ำท่วมพิจิตร ล่าสุดกระทบ 4 อำเภอ 540 หลังคาเรือน อ่วมหนัก พบไข้เลือดออกระบาด

 

น้ำท่วมพิจิตร ล่าสุดกระทบ 4 อำเภอ 540 หลังคาเรือน อ่วมหนัก พบไข้เลือดออกระบาด

ขณะที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม ปูพรหมฉีดพ่นยา และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกในพื้นที่ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง หลังมีฝนตกชุกและปริมาณน้ำแม่น้ำยมที่เพิ่มสูงขึ้น และ ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน

 

น้ำท่วมพิจิตร ล่าสุดกระทบ 4 อำเภอ 540 หลังคาเรือน อ่วมหนัก พบไข้เลือดออกระบาด

 

ส่งผลทำให้มีการแพร่ระบาดมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 29 ราย ในเขตอำเภอ โพธิ์ประทับช้าง โดยเฉพาะหมู่ 10 ตำบลวังจิก มีผู้ป่วย 6 ราย ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนหลังคาเรือนซึ่งมีไม่มากนักในชุมชน

 

น้ำท่วมพิจิตร ล่าสุดกระทบ 4 อำเภอ 540 หลังคาเรือน อ่วมหนัก พบไข้เลือดออกระบาด

 

น้ำท่วมพิจิตร ล่าสุดกระทบ 4 อำเภอ 540 หลังคาเรือน อ่วมหนัก พบไข้เลือดออกระบาด

 

น้ำท่วมพิจิตร ล่าสุดกระทบ 4 อำเภอ 540 หลังคาเรือน อ่วมหนัก พบไข้เลือดออกระบาด