อัปเดต 'เงินอุดหนุนบุตร' ล่าสุด พม.ยืนยันได้รับภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอน

อัปเดต 'เงินอุดหนุนบุตร' ล่าสุด พม.ยืนยันได้รับภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอน

อัปเดต 'เงินอุดหนุนบุตร' ล่าสุด! พร้อมแจงสาเหตุการ 'เลื่อนจ่ายเงิน' อุดหนุนเด็กแรกเกิด พม.ยืนยันได้รับภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอน

จากกรณี ประกาศการ 'เลื่อนจ่ายเงิน' ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ 'เงินอุดหนุนบุตร' เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ซึ่งเดิมต้องจ่ายภายในวันที่ 8 กันยายน 2566 ให้กับผู้มีสิทธิรายเดิมและรายใหม่ จำนวน 2,288,337 คน 

 

 

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (8 กันยายน 2566) นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยถึงการเลื่อนจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับเดือนกันยายน 2566 ว่า 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ต้องขออภัยผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนมา ณ โอกาสนี้ และขอยืนยันว่าจะเร่งเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯให้เร็วที่สุดภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน 

 

 

นางอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสาเหตุของการเลื่อนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบุตร เดือนกันยายน 2566 นั้น เนื่องจากผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนมีจำนวนมากเกินกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้งบประมาณปี 2566 ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ทั้งนี้ กระทรวง พม. จำเป็นต้องขออนุมัติงบกลางเพิ่มอีก 998.442 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับวงเงินที่จะต้องใช้เบิกจ่ายทั้งหมดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,462 ล้านบาทเศษ 

 

สำหรับผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนไว้ประมาณ 2.3 ล้านคน ซึ่งงบกลางที่ได้ขอเพิ่มผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก ครม.รักษาการ จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนเสนอกลับมาที่ ครม. อีกครั้ง จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ได้ ซึ่งขณะนี้ ผ่าน กกต. เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ครม.ชุดใหม่ ทำให้เรื่องทั้งหมดอยู่ในวาระการพิจารณา ส่งผลให้ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินอุดหนุนฯล่าช้าสำหรับเดือนกันยายน 2566 ส่วนเดือนต่อไปจะดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรตามปกติ 

 

อัปเดต 'เงินอุดหนุนบุตร' ล่าสุด พม.ยืนยันได้รับภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอน

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน