ทำไม 'ธุรกิจ' ต้องตระหนักเรื่อง 'สิทธิมนุษยชน' หาคำตอบได้ 29 พ.ค.-9 มิ.ย. นี้

ทำไม 'ธุรกิจ' ต้องตระหนักเรื่อง 'สิทธิมนุษยชน' หาคำตอบได้ 29 พ.ค.-9 มิ.ย. นี้

UNGCNT ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานสัปดาห์ 'ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน' ปีที่ 7 สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทย 29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66 ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT : Global Compact Network Thailand) ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย สิทธิมนุษยชน เตรียมจัดงานสัปดาห์ 'ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน' ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566 เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้แล้ววันนี้

 

นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ UNGCNT เปิดเผยว่า UNGCNT ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะจัดงานสัปดาห์ 'ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน' เพื่อส่งเสริมการทำงานและสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทย โดยสัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 และได้รับเกียรติจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย โดยในปีนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 : 29 พฤษภาคม เวลา 9.00 – 12.30 น.

  • พิธีเปิดงานและสัมมนาออนไลน์เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความท้าทายและความร่วมมือ เพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม”

กิจกรรมที่ 2 : 30 พฤษภาคม เวลา 9.00 – 12.30 น.

  • สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมืออาชีพและยั่งยืน”

กิจกรรมที่ 3 : 31 พฤษภาคม เวลา 14.00 – 16.00 น.

  • สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบสำหรับภาคการเกษตร”

กิจกรรมที่ 4 : 1 มิถุนายน เวลา 9.00 – 16.30 น.

  • การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เรื่อง “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในอาเซียน”

กิจกรรมที่ 5 : 2 มิถุนายน เวลา 14.00 – 16.00 น

  • สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบสำหรับสถาบันการเงิน”

กิจกรรมที่ 6 : 6-9 มิถุนายน

  • การประชุม UN Responsible Business and Human Rights (BBHR) Forum : จากความมุ่งมั่นสู่การปฎิบัติ

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาและลงทะเบียนเข้าร่วมงานในแต่ละกิจกรรม ผ่านทางแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้โดย สแกน QR Code ด้านล่าง

 

 

 

ทำไม \'ธุรกิจ\' ต้องตระหนักเรื่อง \'สิทธิมนุษยชน\' หาคำตอบได้ 29 พ.ค.-9 มิ.ย. นี้