กรมอุตุนิยมวิทยา คาดค่าดัชนีความร้อนสูงสุดแตะ 54 องศา 8-9 เม.ย.66 รีบเช็กเลย

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดค่าดัชนีความร้อนสูงสุดแตะ 54 องศา 8-9 เม.ย.66 รีบเช็กเลย

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุดระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2566 ซึ่งในวันนี้ (8 เม.ย.2566) จ.ชลบุรี ค่าดัชนีความร้อนสูงสุด 47.6 องศาเซลเซียส ส่วนเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ค่าดัชนีความร้อนสูงสุด 47.4 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุดระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2566 ซึ่งในวันนี้ (8 เม.ย.2566) จ.ชลบุรี ค่าดัชนีความร้อนสูงสุด 47.6 องศาเซลเซียส ส่วนเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ค่าดัชนีความร้อนสูงสุด 47.4 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในระดับอันตรายมาก 

สำหรับ ค่าดัชนีความร้อน คือ อุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้นว่าอากาศร้อนเป็นอย่างไร หรือ อุณหภูมิที่ปรากฏขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยค่าดัชนีความร้อนนั้นคำนวณมาจากค่าอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริงและความชื้นสัมพัทธ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อระบุความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อนได้ ซึ่งต่างจากอุณหภูมิที่เครื่องวัดหรือโทรศัพท์แสดง

คาดการณ์ค่าดัชนีความร้อนวันที่ 8 เมษายน 2566

 • แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 39.1 องศาเซลเซียส
 • ศรีสะเกษ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 38.8  องศาเซลเซียส
 • บางนา กทม. ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน  47.4 องศาเซลเซียส
 • ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 47.6 องศาเซลเซียส
 • ภูเก็ต ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน  45.4 องศาเซลเซียส

คาดการณ์ค่าดัชนีความร้อนวันที่ 9 เมษายน 2566

 • เพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 44.3 องศาเซลเซียส
 • โชคชัย จ.นครราชสีมา ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 41.3  องศาเซลเซียส
 • บางนา กทม. ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน  50.2 องศาเซลเซียส
 • ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 43.2 องศาเซลเซียส
 • กระบี่ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 54 องศาเซลเซียส

 

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดค่าดัชนีความร้อนสูงสุดแตะ 54 องศา 8-9 เม.ย.66 รีบเช็กเลย

 

ตารางแสดงค่าดัชนีความร้อน

สำหรับตารางแสดงค่าดัชนีความร้อนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก กรมอนามัย)

- ระดับ 27 -32 องศาเซลเซียส (เฝ้าระวัง) 

 • ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัวจากการสัมผัสความร้อนออกกำลังกาย หรือ ใช้แรงงานท่ามกลางอากาศที่ร้อน

- ระดับ 32 -41 องศาเซลเซียส (เตือนภัย) 

 • ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เกิดอาการตะคริวจากความร้อนและอาจเกิดอาการเพลียแดด หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน

- ระดับ 14-54 องศาเซลเซียส (อันตราย)

 • ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ตะคริวที่น่อง ต้นขา หน้าท้อง หรือไหล่ ทำให้ปวดท้องเกร็ง มีอาการเพลียแดด และอาจเกิดภาวะลมแดดได้หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน

- ระดับมากกว่า 54 องศาเซลเซียส (อันตรายมาก)

 • ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เกิดภาวะลมแดด (Heat Stroke)

 

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดค่าดัชนีความร้อนสูงสุดแตะ 54 องศา 8-9 เม.ย.66 รีบเช็กเลย