จองวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ bivalent เดือน เม.ย.66 เกณฑ์ฉีดเข็มกระตุ้นล่าสุด

จองวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ bivalent เดือน เม.ย.66 เกณฑ์ฉีดเข็มกระตุ้นล่าสุด

กรมการแพทย์ เปิดบริการ "วัคซีนโควิด-19" ไฟเซอร์รุ่นใหม่ ไบวาเลนท์ (ฝาสีเทา) เป็นเข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่าน QR CODE พร้อมอัปเดตการใช้บริการเดือนเมษายน 2566

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เปิดบริการ "วัคซีนโควิด-19" ไฟเซอร์รุ่นใหม่ ไบวาเลนท์ (ฝาสีเทา) เป็นเข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่าน QR CODE พร้อมอัปเดตการใช้บริการเดือนเมษายน 2566

สำหรับ "วัคซีนโควิด-19" ไฟเซอร์ ไบวาเลนท์ (ฝาสีเทา) แนะนำให้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นในผู้ที่เคยรับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม โดยมีระยะห่างกัน ดังนี้

- เข็มที่ 3 เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 3 เดือน

- เข็มที่ 4 เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 4 เดือน

- ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด และเคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม ให้เว้นระยะอย่างน้อย 6 เดือน 

ส่วนการให้บริการ "วัคซีนโควิด" เข็มหลักและเข็มกระตุ้นสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปตั้งแต่เดือน เม.ย.2566 ดังนี้

  • วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น. คลินิกสุขภาพเด็กดี อาคารสยามฯ ชั้น 3
  • วันศุกร์-เสาร์ เวลา 8.00-15.30 น. คลินิกสุขภาพเด็กดี อาคารสยามฯ ชั้น 3
  • วันอาทิตย์ เวลา 8.00-15.30 น. คลินิกนอกเวลา อาคารสยามฯ ชั้น 5

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถจองคิวล่วงหน้าตาม QR Code ด้านล่าง

 

จองวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ bivalent เดือน เม.ย.66 เกณฑ์ฉีดเข็มกระตุ้นล่าสุด