กรมอุตุ "พยากรณ์อากาศ" สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิสูงขึ้น - ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุ "พยากรณ์อากาศ" สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิสูงขึ้น - ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุ "พยากรณ์อากาศ" 1-7 ก.พ. 66 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองเกิด

รายงานสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า จาก กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ "พยากรณ์อากาศ" ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2566 คาดการณ์ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า

ในขณะที่ในช่วงวันที่ 2 - 7 ก.พ. 66 มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมี ฝนฟ้าคะนอง เกิดขึ้นได้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ตลอดช่วง ประกอบกับในช่วงวันที่ 2 – 4 ก.พ. 66 มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียว จะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลซียและภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

ข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

กรมอุตุ \"พยากรณ์อากาศ\" สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิสูงขึ้น - ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทยา ยังให้รายละเอียด "พยากรณ์อากาศ" ถึงข้อควรระวัง ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2566 ระบุว่า

  • ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 2 – 3 ก.พ. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส

ในขณะที่ในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 –12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 2 – 3 ก.พ. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส

ในขณะที่ในช่วงวันที่ 2 - 5 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 7 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  29 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

  • ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 1 – 3 ก.พ. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส

ในขณะที่ในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

  • ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 1 – 3 ก.พ. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส

ในขณะที่ในช่วงวันที่ 2 - 7 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

  • ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 2 – 4 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

ในช่วงวันที่ 5 – 7 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 19 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 34 องศาเซลเซียส

  • ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 1 – 2 และ 5 – 7 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ 

ในช่วงวันที่ 3 - 4 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส

  • กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 1 – 3 ก.พ. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส

ในขณะที่ในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

กรมอุตุ \"พยากรณ์อากาศ\" สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิสูงขึ้น - ฝนฟ้าคะนอง