เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็ม 1-6 ฟรีนาน 7 วันรับตรุษจีน 2566

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็ม 1-6 ฟรีนาน 7 วันรับตรุษจีน 2566

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย พร้อมกลุ่มเซ็นทรัล เปิดหน่วยบริการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" แก่ประชาชนทั่วไป แบบ Walk in ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แบบเต็มโดส ฟรี เพื่อรองรับเทศกาลตรุษจีน 2566

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย พร้อมกลุ่มเซ็นทรัล เปิดหน่วยบริการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" แก่ประชาชนทั่วไป แบบ Walk in ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แบบเต็มโดส ฟรี เพื่อรองรับเทศกาลตรุษจีน 2566 ที่จะถึงนี้

โดยเตรียมจะเปิดให้บริการในระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 5 โซน Atrium (ด้านหน้าทางเข้า Central Department Store) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถ Walk in มาลงทะเบียนได้ที่หน้าจุดบริการโดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

  • คนไทย : บัตรประชาชนตัวจริง
  • คนต่างชาติ : พาสปอร์ต (Passport) ตัวจริง หรือบัตรต่างด้าว (บัตรสีชมพู)

เงื่อนไขการให้บริการ

  • วัคซีนที่พร้อมให้บริการ คือ ไฟเซอร์ (Pfizer) แบบเต็มโดสเท่านั้น
  • ผู้เข้ารับวัคซีน มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
  • บริการฉีดเข็มที่ 1,2,3,4,5 และ 6
  • ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับคิวสุดท้าย 19.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีน : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-203-2883 (ในวันและเวลาราชการ)

 

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็ม 1-6 ฟรีนาน 7 วันรับตรุษจีน 2566

 

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็ม 1-6 ฟรีนาน 7 วันรับตรุษจีน 2566

 

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็ม 1-6 ฟรีนาน 7 วันรับตรุษจีน 2566