"พยากรณ์อากาศ" ช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมอุตุฯ ชี้ชัดหนาวแน่ อุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศา

"พยากรณ์อากาศ" ช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมอุตุฯ ชี้ชัดหนาวแน่ อุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศา

"พยากรณ์อากาศ" ช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมอุตุฯ ชี้ชัดหนาวแน่ ไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส

รายงานสภาพอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ "พยากรณ์อากาศ" ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 2 มกราคม พ.ศ. 2566 ระบุว่า

ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส

สำหรับในช่วงวันที่ 29 - 30 ธ.ค. 65 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

\"พยากรณ์อากาศ\" ช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมอุตุฯ ชี้ชัดหนาวแน่ อุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา ยังคาดการณ์ "พยากรณ์อากาศ" อีก 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 2 มกราคม พ.ศ. 2566 ระบุว่า

ในช่วงวันที่ 27 – 28 ธ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร อนึ่งในช่วงวันที่ 28 - 30 ธ.ค. คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนผ่านตอนบนของภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้

ข้อควรระวัง

ระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระวังภัยที่เกิดจากลมแรงและอากาศแห้ง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ตลอดช่วง

คาดหมาย "พยากรณ์อากาศ" รายภาค ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 2 มกราคม พ.ศ. 2566 

  • ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 – 30 ธ.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง โดยมีฝนฟ้าคะนองแห่งบางทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

ส่วนในวันที่ 31 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 – 30 ธ.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง โดยมีฝนฟ้าคะนองแห่งบางทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

ส่วนในวันที่ 31 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

\"พยากรณ์อากาศ\" ช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมอุตุฯ ชี้ชัดหนาวแน่ อุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศา

  • ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 27 – 29 ธ.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28– 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในวันที่ 30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 29 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

  • ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 27 - 29 ธ.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

  • ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส

- ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

- ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียส

- ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

- ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร

  • ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 65 มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

  • กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 26 – 29 ธ.ค. 65 อากาศเย็นในกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในวันที่ 30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

\"พยากรณ์อากาศ\" ช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมอุตุฯ ชี้ชัดหนาวแน่ อุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศา