"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนธันวาคม 2565 โอนแล้ววันนี้ ตรวจสอบสิทธิที่นี่!

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนธันวาคม 2565 โอนแล้ววันนี้ ตรวจสอบสิทธิที่นี่!

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดประจำเดือนธันวาคม 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ (9 ธ.ค.) จำนวน 600 บาท ตรวจสอบสิทธิที่นี่!

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 "กรมบัญชีกลาง" โอนแล้ววันนี้ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 600 บาท เข้าบัญชีผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ ซึ่งผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้จากบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

 

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • ผ่านเว็บลิงก์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)
 • ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" (คลิกดาวน์โหลดแอปที่นี่)
 • แอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" (ดาวน์โหลดแอปได้ที่ AppStore และ PlayStore)

 

หลักเกณฑ์ของการได้รับเงินอุดหนุนบุตร 600บาท ต่อเดือน

 • เด็กและพ่อแม่เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนธันวาคม 2565 โอนแล้ววันนี้ ตรวจสอบสิทธิที่นี่!

 

 

กำหนดการจ่าย เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 มีดังนี้

 • เดือนธันวาคม 2565 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • เดือนมกราคม 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • เดือนมีนาคม 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เดือนเมษายน 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • เดือนพฤษภาคม 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
 • เดือนมิถุนายน 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • เดือนกรกฎาคม 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • เดือนสิงหาคม 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • เดือนกันยายน 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037-9767, 08-3431-3533, 06-5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนธันวาคม 2565 โอนแล้ววันนี้ ตรวจสอบสิทธิที่นี่!

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์