"หมอธีระ" เผยทั่วโลก "โควิด-19" ปะทุขึ้นมาใหม่ จากสายพันธุ์ย่อย Omicron

"หมอธีระ" เผยทั่วโลก "โควิด-19" ปะทุขึ้นมาใหม่ จากสายพันธุ์ย่อย Omicron

"หมอธีระ" เผยปรากฏการณ์ "ซุปสายพันธุ์" (Variant soup) การปะทุ "โควิด-19" ล่าสุด นอกจากสายพันธุ์เดิมอย่าง BA.5.x ที่ครองพื้นที่ทั่วโลกอยู่นั้น ทวีปเอเชียพบสายพันธุ์ XBB และ BA.2.75.x เข้ามาร่วมในสัดส่วนที่สูง ยากที่จะคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ หรือ "หมอธีระ" คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็น "โควิด-19" ระบุว่า 

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 239,949 คน ตายเพิ่ม 386 คน รวมแล้วติดไป 646,118,182 คน เสียชีวิตรวม 6,636,160 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุด คือ

  1. ญี่ปุ่น
  2. เกาหลีใต้
  3. ฝรั่งเศส
  4. ไต้หวัน
  5. ฮ่องกง

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 94.29 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 93.78

ปรากฏการณ์"ซุปสายพันธุ์ (Variant soup)"

Gerstung M จากมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน ได้สรุปให้เห็นสถานการณ์ระบาดในปัจจุบันว่าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายได้วิเคราะห์ไว้ โดยทั่วโลกนั้นมีการระบาดปะทุขึ้นมาใหม่จากสายพันธุ์ย่อยของ Omicron ที่หลากหลาย มีสัดส่วนของแต่ละสายพันธุ์ย่อยที่แตกต่างกันไป

การปะทุล่าสุดที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากสายพันธุ์เดิมอย่าง BA.5.x ที่ครองพื้นที่ทั่วโลกอยู่นั้น พบว่าทวีปเอเชียนั้นพบ XBB และ BA.2.75.x เข้ามาร่วมในสัดส่วนที่สูง ในขณะที่กลุ่มประเทศตะวันตกนั้นมี BQ.1.x เข้ามาเบียดในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ยากที่จะคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต

สายพันธุ์ย่อยของ Omicron ที่พร้อมร่วมวงการระบาดมีหลากหลาย ทั้ง BQ.1.x, XBB, CH.1.1, BA.2.75.x และอื่นๆ

การตระหนักถึงสถานการณ์ ไม่ประมาท และใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible living) ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมด้วยการป้องกันตัวทั้งไม่ให้ติดเชื้อและไม่ให้แพร่เชื้อให้ผู้อื่นนั้นมีความสำคัญมาก

รายงานจาก CDC ของจีน

Qi L และคณะ ได้เผยแพร่บทความวิชาการจากการสอบสวนการระบาดที่เกิดขึ้นใน Chongqing Municipality ประเทศจีน

สาระสำคัญคือ การชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานที่กลางแจ้ง เช่น สวนสาธารณะที่ไปออกกำลังกายได้เช่นกัน

โดยนำเสนอการสอบสวนโรคของผู้ติดเชื้อ เพศชาย วัย 41 ปี ซึ่งติดเชื้อ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.2.46 โดยมีอาการเล็กน้อย (อ่อนเพลีย ไม่มีไข้ ไม่มีไอ) ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากการโดยสารเครื่องบินร่วมกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากทิเบตอีก 3 คน และพิสูจน์ว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกัน

ผู้ติดเชื้อรายนี้ไปวิ่งจ็อกกิ้งที่สวนสาธารณะตอนเช้าเป็นระยะเวลา 35 นาที โดยไม่ได้ใส่หน้ากาก

ต่อมาได้มีการตรวจคนที่มีประวัติเสี่ยงจากการใกล้ชิด หรือไปอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว จำนวน 2,836 คน เกิดการติดเชื้อขึ้น 39 คน โดยส่วนใหญ่ของจำนวนผู้ติดเชื้อเหล่านั้นไปอยู่ในสถานที่ดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อรายแรก และไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัว มีทั้งคนที่ไปออกกำลังกาย รวมถึงคนที่ทำงานในสวนสาธารณะแห่งนั้น

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นไม่มีประวัติเสี่ยงอื่นใด ไม่ได้พบปะโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ และ 29 คนได้มีตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์เดียวกับผู้ติดเชื้อรายแรก, 5 คนพบเป็นสายพันธุ์เดียวกับผู้ติดเชื้อแต่มีการกลายพันธุ์เพิ่มเติมบางตำแหน่ง, และอีก 5 คนไม่ได้ตรวจสายพันธุ์เพราะมีปัญหาในการเก็บสิ่งส่งตรวจ

จากผลการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยจึงได้เตือนให้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดเชื้อแพร่เชื้อในที่สาธารณะ ดังนั้นจึงเป็นการดี หากทุกคนจะป้องกันตัว ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างจากคนอื่น ไม่ประมาท ทั้งบริเวณในอาคาร และในที่สาธารณะด้วย

สำหรับไทยเรา

ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอยามที่ไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ทั้งทำงาน เรียน หรือท่องเที่ยว รับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบตามกำหนด มีอาการไม่สบาย ควรแยกตัวจากผู้อื่น ไปตรวจรักษาให้หายดีเสียก่อน ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก

 

อ้างอิง

Qi L et al. Outbreak Reports: An Outbreak of SARS-CoV-2 Omicron Subvariant BA.2.76 in an Outdoor Park — Chongqing Municipality, China, August 2022. China CDC Weekly. 2022, 4(46): 1039-1042.

"หมอธีระ" เผยทั่วโลก "โควิด-19" ปะทุขึ้นมาใหม่ จากสายพันธุ์ย่อย Omicron