ธ.ก.ส. เคาะวันจ่ายเงิน ประกันรายได้ข้าว ให้ชาวนาสูงสุดรายละ 20,000 บาท

ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวนา และ ประกันรายได้ข้าว 2565/2566 ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โคราช เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวให้ชาวนา 26 พ.ย. สูงสุด 20,000 บาท

นครราชสีมา - ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาและประกันรายได้ข้าว 2565/2566 ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2565 คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เห็นชอบดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ให้เกษตรกรกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส. จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.2565 เป็นต้นไปนั้น

ล่าสุดวันนี้ (23 พ.ย.2565) นายประยงค์ มุ่งยุทธกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า

นโยบายช่วยเหลือชาวนาและประกันรายได้ข้าว 2565/2566 ครั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยรัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทรายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท

2.โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าว เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว หากนำมาขายพร้อมกันจำนวนมากจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำ ดังนั้นเกษตรกรสามารถนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้แล้วไปเก็บไว้ในยุ้งฉางของตนเอง โดยเกษตรกรที่เก็บข้าวไว้ในยุ่งฉาง สามารถมาขอสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย กู้เงินกับ ธ.ก.ส.ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาการคืนเงินกู้ประมาณ 5 เดือน และเมื่อคืนเงินกู้แล้วรัฐบาลจะช่วยเหลือค่ารักษาข้าวให้กับเกษตรกร ตันละ 1,500 บาทอีกด้วย

3.โครงการประกันรายได้ข้าว เมื่อเกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวเสร็จ และได้ไปแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอแล้ว ทางรัฐบาลก็จะจ่ายเงินส่วนต่างจากราคาที่รัฐบาลประกันไว้ โดยจะทยอยจ่ายตามช่วงเวลาที่กำหนด

4.โครงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรต่างๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และศูนย์ข้าวชุมชน เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็ก ธกส. โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000
 

ทั้งนี้ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. จำนวนกว่า 250,000 ราย โดยทั้งหมดจะได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดกว่า 5,000 ล้านบาท

ซึ่งทาง ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา จะได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรในวันที่ 26 พ.ย.2565 นี้ จึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินช่วงนี้ ไม่ต้องรีบเร่งมากดเงินตามตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. เพราะจะทำให้เกิดความแออัดและรอคิวกันนาน เนื่องจากเงินส่วนนี้จะได้รับอย่างทั่วถึงกันแน่นอน