เช็กน้ำท่วม อุบลฯ อ่างทอง และอยุธยา เร่งระบายน้ำท่วมขัง

เช็กน้ำท่วม อุบลฯ อ่างทอง และอยุธยา เร่งระบายน้ำท่วมขัง

ตรวจสอบ 3 จังหวัด เช็กน้ำท่วม อุบลฯ อ่างทอง และอยุธยา เร่งระบายน้ำท่วมขัง

วันนี้ (22 พ.ย. 65) เวลา 09.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา รวม 7 อำเภอ 29 ตำบล 153 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,435 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำท่วมขัง ส่วนพื้นที่คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 65 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบน้ำท่วมรวม 59 จังหวัด รวม 353 อำเภอ 1,879 ตำบล 11,770 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 528,063 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย 

สถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ (22 พ.ย. 65 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด 7 อำเภอ 29 ตำบล 159 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,435 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำท่วมลดลง ดังนี้

1. อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ รวม 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 899 ครัวเรือน 

 

2. อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอเมืองอ่างทอง รวม 21 ตำบล 102 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,148 ครัวเรือน 

3. พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางซ้าย และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 4 ตำบล 25 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,388 ครัวเรือน