ประกันรายได้ข้าว65/66 ประกันรายได้เกษตรกร รัฐบาลแจ้งชาวนาเช็กสิทธิ์ด่วน

ประกันรายได้ข้าว65/66 ประกันรายได้เกษตรกร รัฐบาลแจ้งชาวนาเช็กสิทธิ์ด่วน

ตรวจสอบอัปเดต ประกันรายได้ข้าว65/66 ประกันรายได้เกษตรกร ล่าสุดรัฐบาลแจ้งชาวนาเช็กสิทธิ์ด่วน เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 65 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ

รู้แล้วบอกต่อ กรณี ประกันรายได้ข้าว65/66 ประกันรายได้เกษตรกร ล่าสุดรัฐบาลแจ้งชาวนาเช็กสิทธิ์ด่วน เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 65 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ

ข่าวล่าสุด

รัฐบาลแจ้งชาวนาเช็กสิทธิประกันรายได้ปี65/66 ได้แล้ววันนี้ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565/2566 ว่า เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่แน่นอน ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ปี 2565/2566 เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 65 ผ่านออนไลน์ได้แล้ว
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 65 ผ่านออนไลน์ มี 3 ขั้นตอนดังนี้

1. คลิกไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
3. หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
จะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แบบ แอนรอยด์ และ ไอโอเอส จากธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสามารถเช็คผลโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบทันที

ชาวนาผู้ปลูกข้าว เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 65 จะได้รับเงินโดยโอนตรงเข้าบัญชีแล้ว ยังมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,500 บาทต่อรายต่อข้าว 1 ตันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และยังมีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นเงินไร่ละ 1,000 บาทด้วย

อ้างอิง - ทำเนียบรัฐบาล และ กรมประชาสัมพันธ์ 

ประกันรายได้ข้าว65/66 ประกันรายได้เกษตรกร รัฐบาลแจ้งชาวนาเช็กสิทธิ์ด่วน