น้ำหนุนขึ้นจากแม่น้ำมูล ตัวเมืองศรีสะเกษจมบาดาล ต้องใช้เรือ

สถานการณ์น้ำท่วม น้ำหนุนขึ้นมาจากแม่น้ำมูล ส่งผลตัวเมืองศรีสะเกษจมบาดาล ทำให้ชาวบ้านเข้า-ออกชุมชนต้องใช้เรือเท่านั้น

วันนี้ 14 ตุลาคม 2565 สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันนี้เริ่มทรงตัว ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด ปริมาณน้ำที่ท่วมได้เกิดขึ้นมากว่า 20 วันแล้ว นับตั้งแต่พายุโนรูพัดผ่านจังหวัดศรีสะเกษ และภาคอีสาน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่มากตามลำห้วย ตามแม่น้ำแทบทุกสาขา เขื่อน 2 แห่งของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งเขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา ไม่สามารถสกัดยับยั้งระดับน้ำที่ไหลล้นตลิ่งแม่น้ำมูล

 จนไหลล้นเข้าสู่ลำน้ำสาขา อย่างเช่นลำห้วยสำราญ ทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมใหญ่ มากกว่าปี พ.ศ.2554 ระดับน้ำท่วมสูงจากตลิ่ง กว่า 4 เมตร ไหลเอ่อเข้าท่วมตามถนนสายหลัก หลายสายถูกน้ำท่วม ประชาชนขาดการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และตัวอำเภอ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จนถนนกลายเป็นทะเล ต้องเปลี่ยนมาใช้เรือในการเดินทางเวลาจะเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษ

น้ำหนุนขึ้นจากแม่น้ำมูล ตัวเมืองศรีสะเกษจมบาดาล ต้องใช้เรือ

 โดยถนนสายศรีสะเกษ - ยางชุมย้อย ถูกน้ำท่วมสูง 3 เมตร ถนนสายศรีสะเกษ ออกไปตำบลน้ำคำ ถูกน้ำท่วมสูง 4 เมตร ประชาชนต้องใช้เรือแทนรถเวลาจะเข้าออกตัวอำเภอเมือง โดยทางเทศบาลตำบลน้ำคำ ได้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ระดมเรือทุกลำที่มีอยู่ มาช่วยรับส่งผู้ที่จะเข้าออกตัวเมือง เฉลี่ยวันหนึ่ง มีการรับส่งคนเข้าออกเมืองกว่า 120 เที่ยวต่อวัน ระยะทางน้ำ 2 กิโลเมตร

นายทวี ชาวบ้านใหม่บ้านโนน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ที่ถูกน้ำท่วมบ้าน ต้องเข้าออกทางเรือระหว่างหมู่บ้าน กับตัวอำเภอ กล่าวว่า สภาพน้ำท่วมในปีนี้ถือว่าหนัก ระดับน้ำสูงกว่า หากเทียบกับน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ.2554 ปีนี้ถือว่าหนักกว่า น้ำท่วมสูงกว่า และดูทีท่าว่าจะนานกว่า ซึ่งปีนี้น้ำท่วมมา 20 วันแล้ว 

 

ระดับตอนนี้ทรงตัว และยังพบว่า วันนี้กรมอุตินิยมวิทยา พยากรอากาศแจ้งเตือนว่า จะมีมีพายุเนสาท พัดเอาฝนมาตกในจังหวัดแถวภาคอีสาน รวมทั้งจังหวัดศรีสะเกษอีก ก็กลัวเหมือนกัน แต่หากไม่ตกหนักเหมือนโนรู ก็น่าจะเอาอยู่ ไม่ท่วมเพิ่ม แต่หากมีฝนตกหนัก น้ำก็น่าที่จะท่วมเพิ่มขึ้น ทำใจไว้แล้วตอนนี้ เพราะถนนที่เข้าออกระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ที่จะเข้าเมือง เคยเดินทางด้วยรถยนต์ รถประจำทาง รถส่วนตัวได้บนถนน 

ตอนนี้ถนนกลายเป็นทะเลไปหมดแล้ว ต้องโดยสารทางเรือนั้น เข้าเมืองก็ลำบาก อยู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมก็ลำบาก ห้องน้ำใช้การไม่ได้เพราะน้ำท่วม ต้องออกจากหมู่บ้าน มาใช้ในเมือง ตามสวนสาธารณะ ตามห้างสรรพสินค้าแทนไปก่อน