"สารเคมีรั่ว" สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล ประกาศด่วน แจ้งเตือนแนะ 3 ข้อปฏิบัติ

"สารเคมีรั่ว" สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล ประกาศด่วน แจ้งเตือนแนะ 3 ข้อปฏิบัติ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศด่วนหยุดเรียน 1 วัน กรณีเกิดเหตุ "สารเคมีรั่ว" จากโรงงานสารเคมีบริเวณถนนพุทธมณทลสาย 7 พื้นที่ ต.บางขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

กรณีเกิดเหตุ "สารเคมีรั่ว" จากโรงงานสารเคมีบริเวณถนนพุทธมณทลสาย 7 พื้นที่ ต.บางขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ส่งผลให้มีกลิ่นกระจายเป็นวงกว้างในพื้นที่และเขตรอยต่อกรุงเทพมหานคร ขณะที่ทางโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศด่วนหยุดเรียน 1 วันทันที

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ด่วน "สารเคมีรั่วไหล" ในโรงงาน จ.นครปฐม กลิ่นฟุ้งกระจายเป็นวงกว้าง

 

เหตุการณ์ "สารเคมีรั่ว"  ส่งผลให้กลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหนังสือแจ้งงดการเรียนการสอน 1 วัน ระบุว่า "ด้วยเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 กันยายน 2565 ได้เกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลที่โรงงานบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 7 ส่งผลให้เกิดกลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณพื้นที่และส่งผลกระทบถึงบริเวณวิทยาเขตศาลายาซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานการณ์ยังไม่สามารถควบคุมได้ นั้น

เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสารเคมีที่ฟุ้งกระจาย อาศัยอำนาจตามความข้อ 25 (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561

จึงให้ประกาศงดการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยทางโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิต และจะแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบทันที"

"สารเคมีรั่ว" สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล ประกาศด่วน แจ้งเตือนแนะ 3 ข้อปฏิบัติ

 

ด้าน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง แจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล โรงงานพื้นที่บางขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทราบข่าว กรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล โรงงานแห่งหนึ่งบริเวณพื้นที่บางขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถระบุชื่อสารเคมีได้ ทางศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอแจ้งเตือนบุคลากรและนักศึกษา ส่วนงานภายในวิทยาเขตศาลายา เพื่อทราบและปฏิบัติตัว ดังนี้

ข้อปฏิบัติ

1.นักศึกษาและบุคลากร หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารและไม่ควรอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง

2.สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจ

3.หากมีอาการผิดปกติทางร่างกาย ควรพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ

และขอให้บุคลากรและนักศึกษาติดตามประกาศจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศให้บุคลากรและนักศึกษา ส่วนงานภายในวิทยาเขตศาลายา ได้ทราบโดยทั่วกัน

 

"สารเคมีรั่ว" สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล ประกาศด่วน แจ้งเตือนแนะ 3 ข้อปฏิบัติ