กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา"

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา"

กทม. รายงานสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา" สถานีวัดระดับน้ำ คลองบางเขนใหม่ - ปากคลองตลาด - บางนา - สถานีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักประชาสัมพันธ์ โพสต์รายงานสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา"

 

สถานีวัดระดับน้ำ "คลองบางเขนใหม่"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 20.30 น. 1.88 ม.รทก. ระดับความสูงแนวเขื่อน 3.5 ม.รทก. ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -1.62 ม.รทก. (ระดับน้ำเตือนภัย 3.3 ม.รทก.)

สถานีวัดระดับน้ำ "ปากคลองตลาด"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 20.20 น. 1.99 ม.รทก. ระดับความสูงแนวเขื่อน 3.0 ม.รทก. ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -1.01 ม.รทก. (ระดับน้ำเตือนภัย 2.8 ม.รทก.)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สถานีวัดระดับน้ำ "บางนา"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 19.25 น. 1.91 ม.รทก. ระดับความสูงแนวเขื่อน 2.8 ม.รทก. ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -0.89 ม.รทก (ระดับน้ำเตือนภัย 2.6 ม.รทก.)

 

สถานีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้ำไหลผ่านสูงสุด 2,460 ลบ.ม./วินาที กทม. สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือได้ประมาณ 2,500 - 3,000 ลบ.ม./วินาที

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ \"แม่น้ำเจ้าพระยา\"

  • บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 15 กันยายน 2565

น้ำลงเต็มที่ เวลา 02.34 น. ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.79 เมตร

น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 08.29 น. สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.39 เมตร

น้ำลงเต็มที่ เวลา 14.07 น. ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.16 เมตร

น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 19.35 น. สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.72เมตร

  • บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

วันที่ 15 กันยายน 2565

น้ำลงเต็มที่ เวลา 04.32 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.55 เมตร

น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 09.44 น. สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.51 เมตร

น้ำลงเต็มที่ เวลา 15.22 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.91 เมตร

น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 21.00 น. สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.89 เมตร

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ \"แม่น้ำเจ้าพระยา\" กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ \"แม่น้ำเจ้าพระยา\"

หมายเหตุ : ม. คือ เมตร / รทก. คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นการอ้างถึงความสูงของพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้ระดับน้ำทะเลเป็นเกณฑ์