"ฟาวิพิราเวียร์" ชัดๆ รักษาอาการโควิด-19 กลุ่มคน 2 กลุ่ม ได้ผลหรือไม่

"ฟาวิพิราเวียร์" ชัดๆ รักษาอาการโควิด-19 กลุ่มคน 2 กลุ่ม ได้ผลหรือไม่

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยา "ฟาวิพิราเวียร์" (Favipiravir) กับผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยา "ฟาวิพิราเวียร์" (Favipiravir) กับผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 1,587 ราย เสียชีวิตอีก 19 ราย

- โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 959 จับตาสุพรรณบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต ประกาศปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

"ฟาวิพิราเวียร์" (Favipiravir) สำหรับโรคโควิด-19

Golan Y และคณะ ได้เผยแพร่ผลการวิจัยที่สำคัญมาก เผยแพร่ในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อระดับโลก Clinical Infectious Diseases วันที่ 6 กันยายน 2565 เป็นการศึกษาทางคลินิก แบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม (Randomized double-blinded controlled trial) โดยทำแบบสหสถาบัน 27 แห่งในอเมริกา 7 แห่งในเม็กซิโก และอีก 7 แห่งในบราซิล

ในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่จำนวน 1,187 คน ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งมีอาการน้อยถึงปานกลาง และศึกษาประสิทธิผลของ "ฟาวิพิราเวียร์" เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอก

สาระสำคัญคือ ทั้ง 2 กลุ่มไม่ได้แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องระยะเวลาที่ใช้จนอาการดีขึ้น ระยะเวลาจนตรวจไวรัสไม่พบ สัดส่วนของคนที่ตรวจไม่พบไวรัสหลังสิ้นสุดการรักษา

ทั้งนี้ กลุ่มที่ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์นั้นพบว่า มีอัตราการเกิดปัญหากรดยูริคในเลือดสูงมากกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกถึง 7 เท่า (19.9% ในกลุ่ม Favipiravir และ 2.8% ในกลุ่มที่ได้ยาหลอก)

ผลสรุปจากการวิจัยคือ กลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการน้อยถึงปานกลางที่ได้รับยา Favipiravir นั้น มีผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้ยาหลอก

ผลการศึกษานี้มีความสำคัญต่อเรื่องนโยบายการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อรักษาโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศ และที่สำคัญยิ่งคือ เป็นความรู้ที่จะช่วยให้ประชาชนและผู้ป่วยได้ใช้ในการตัดสินใจประพฤติปฏิบัติ ตัดสินใจระหว่างการรับบริการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

นอกจากนี้ "หมอธีระ" ยังเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงๆจากการคาดประมาณประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยระบุว่า "1,587 --> คาดประมาณ 52,900"

 

 

CR เฟซบุ๊ก หมอธีระ