46 จังหวัด บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่เช็กลิสต์ “หน่วยบริการ” รองรับใน กทม.

46 จังหวัด บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่เช็กลิสต์ “หน่วยบริการ” รองรับใน กทม.

46 จังหวัด สิทธิบัตรทอง 30 บาท ใช้บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ ย้ำชัดพื้นที่ กทม. ไปรับบริการไม่ได้ทุก รพ. เบื้องต้นเฉพาะรพ.สธ.- กทม. และหน่วยบริการอีก 7 วิชาชีพ

KEY

POINTS

 • เพิ่มเติม 42 จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ พ.ศ.2567 ทั่วประเทศรวม 46 จังหวัดแล้ว
 • บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ พื้นที่ กทม. เริ่มตั้งแต่ 15 พ.ค.2567  แต่มีข้อจำกัดไม่ได้ทุกแห่ง รับบริการได้เฉพาะรพ.สังกัดสธ.- กทม. คลินิก 7 วิชาชีพ  
 • ไทม์ไลน์ของการดำเนินงานนโยบาย 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ ไว้เป็น 4 ระยะ ดำเนินการไปแล้ว 3 ระยะ เหลือระยะที่ 4 ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2567

 

เพิ่ม 42 จังหวัด 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่

เมื่อวันที่  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ.2567 โดยเพิ่มเติมอีก 42 จังหวัด  ประกอบด้วย 

(1) จังหวัดนครราชสีมา
(2) จังหวัดนครสวรรค์
(3) จังหวัดพังงา
(4) จังหวัดเพชรบูรณ์
(5) จังหวัดสระแก้ว
(6) จังหวัดสิงห์บุรี
(7) จังหวัดหนองบัวลำภู
(8) จังหวัดอำนาจเจริญ
(9) จังหวัดเชียงใหม่
(10) จังหวัดเชียงราย
(11) จังหวัดน่าน
(12) จังหวัดพะเยา
(13) จังหวัดลำปาง
(14) จังหวัดลำพูน
(15) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(16) จังหวัดกำแพงเพชร
(17) จังหวัดพิจิตร
(18) จังหวัดชัยนาท
(19) จังหวัดอุทัยธานี
(20) จังหวัดสระบุรี
(21) จังหวัดนนทบุรี
(22) จังหวัดลพบุรี
(23) จังหวัดอ่างทอง
(24) จังหวัดนครนายก
(25) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(26) จังหวัดปทุมธานี
(27) จังหวัดอุดรธานี
(28) จังหวัดสกลนคร
(29) จังหวัดนครพนม
(30) จังหวัดเลย
(31) จังหวัดหนองคาย
(32) จังหวัดบึงกาฬ
(33) จังหวัดชัยภูมิ
(34) จังหวัดบุรีรัมย์
(35) จังหวัดสุรินทร์
(36) จังหวัดสงขลา
(37) จังหวัดสตูล
(38) จังหวัดตรัง
(39) จังหวัดพัทลุง
(40) จังหวัดปัตตานี
(41) จังหวัดยะลา
(42) กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ จังหวัด  (1) ถึง (8) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567

จังหวัด (9)ถึง (45) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567

จังหวัด (42) คือ กรุงเทพมหานคร ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567

การดำเนินการเรื่องบัตรทอง 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่  เมื่อรวมที่ประกาศล่าสุด 42 จังหวัด และเฟสแรกอีก 4 จังหวัด คือ  ร้อยเอ็ด แพร่ เพชรบุรี นราธิวาส  รวมทั่วประเทศเป็น 46 จังหวัด

บัตรทอง กทม. ยังไม่เริ่มบัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่

ในส่วนของ 30 บาท กทม. ที่อยู่ใน 46 จังหวัดที่ดำเนินการบัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ด้วยนั้น นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า กทม.ยังไม่ได้เริ่มตามแนวทาง 30 บาทรักษาทุกที่

ขณะนี้ สปสช.เขต 13 กทม. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรองรับ ทั้งในส่วนของการเตรียมงบประมาณ การเชื่อมต่อระบบบริการ และการจัดเตรียมหน่วยบริการเพื่อให้การดูแลประชาชน ซึ่งต้องยอมรับว่าในพื้นที่ กทม. เป็นพื้นที่มีความซับซ้อน ทั้งในด้านประชากร และจำนวนหน่วยบริการที่ไม่เพียงพอ

หากในพื้นที่ กทม. มีความพร้อมแล้วที่จะดูแลประชาชนภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ บัตรประชาชนใบเดียว ก็จะมีการเปิดตัวนโยบายอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งการเริ่มบริการให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ส่วนที่มีรายชื่อ กทม. อยู่ในประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ บัตรประชาชนใบเดียว เพื่อเป็นการจัดเตรียมงบประมาณจำนวน 64 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการ

 

 

หน่วยบริการใน กทม. รองรับบัตรประชาชนใบเดียว

ตอนนี้ผู้มีสิทธิบัตรทอง กทม. รับบริการบัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ ได้ทุกที่ใน รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และสถานบริการสังกัด กทม. เพราะ สปสช.ได้หารือกับทางกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ส่วน รร.แพทย์ อยู่ระหว่างหารือ

“วันนี้ประชาชนใน กทม. หากมีอาการเจ็บป่วย ขอเริ่มรับบริการที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิหรือหน่วยบริการปฐมภูมิก่อน หลังจากประกาศวันเริ่ม 30 บาทรักษาทุกที่ใน กทม.อย่างเป็นทางการแล้ว ก็จะมีทางเลือกใหม่เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการใช้บริการที่หน่วยบริการนวัตกรรม ลดความแออัดในโรงพยาบาลต่อไป” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

นอกจากนี้ สปสช.ร่วมกับสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการเชิญชวน ร้านยาคุณภาพ และคลินิกเอกชนประเภทต่างๆ เข้าร่วมดำเนินการเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ บัตรทอง 30 บาท นอกจากไปรักษาได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิแล้ว ยังเข้ารับการรักษาที่หน่วยนวัตกรรมที่เข้าร่วมกับ สปสช. ประกอบด้วย

 • ร้านยาคุณภาพ
 • คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
 • คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
 • คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
 • คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น
 • และคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

ประชาชนสามารถไปใช้บริการนอกเวลาราชการ หรือหลังเลิกงานได้ หรือตามเวลาเปิดทำการของคลินิกเอกชนประเภทต่างๆ

บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ มุ่งไปรพ.รร.แพทย์ไม่ได้

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีประชาชนต้องการไปรักษาในรพ.ของรร.แพทย์ เพราะต้องการรักษาคลินิกเฉพาะทาง นพ.จเด็จ กล่าวว่า มีการหารือกันว่า ระบบการรักษาจะต้องคัดกรองความจำเป็นของโรคก่อน หากไม่จำเป็นต้องรักษาคลินิกเฉพาะทางก็ยังไม่สามารถรักษาได้ ต้องเป็นไปตามกระบวนการคัดกรองของโรค โดยแต่ละรพ.ก็จะมีหน่วยคัดกรองตรงนี้  อย่างไรก็ตาม สปสช.กำลังพิจารณาว่า จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ประสานข้อมูลต่างๆ อยู่หน้างานใน รพ.ที่มีความต้องการ

สิ้นปี 67 บัตรประชาชนใบเดียวทั้งประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ไทม์ไลน์ของการดำเนินงานนโยบาย “30 บาท บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” ไว้เป็น 4 ระยะ โดยดำเนินการไปแล้ว 3 ระยะ เหลืออีก 1 ระยะ คือ

 • ระยะที่ 1 นำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส
 • ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มี.ค.2567 มีการขยายพื้นที่ 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ใน 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว นครราชสีมา อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู และพังงา 
 • ระยะที่ 3 กำหนดจะเริ่มดำเนินการในพ.ค.2567 ครอบคลุม 27 จังหวัดใน 4 เขตสุขภาพ คือ

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง และลำพูน

เขตสุขภาพที่ 4 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก

เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

เขตสุขภาพที่ 12 ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 • ระยะที่  4 ภายในสิ้นปี 2567 จะครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์