สธ.ยกร่างประกาศแล้ว "กัญชากัญชง" กลับเป็นยาเสพติด เฉพาะ "ช่อดอก"

สธ.ยกร่างประกาศแล้ว "กัญชากัญชง" กลับเป็นยาเสพติด เฉพาะ "ช่อดอก"

สธ.ยกร่างประกาศแล้ว "กัญชากัญชง"กลับเป็นยาเสพติด เฉพาะ “ช่อดอก” เปิดฟังความเห็น 11 - 25 มิ.ย.67 หากผ่านมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.68

จากการที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ดำเนินการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 

ล่าสุด เว็บไซต์ LAW ระบบกลางทางกฎหมาย ได้เผยแพร่ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ... นำเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ระหว่างวันที่ 11-25 มิ.ย.2567

รายละเอียดของร่างประกาศ ระบุว่า ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2568 เป็นต้นไป

ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

 1.กัญชา (cannabis) พืชในสกุล Cannabis และวัตถุหรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

  • เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
  • ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
  • สารสกัดที่มีสารเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
  • เมล็ดกัญชา

2.กัญชง (hemp) พืชซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa อันเป็นชนิดย่อยของพืชกัญชา (Cannabis sativa L.) และวัตถุหรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชง ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

  • เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
  • ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
  • สารสกัดที่มีสารเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
  • เมล็ดกัญชง

3.พืชฝิ่น

4.เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย

ส่วนกรณียาเสพติดให้โทษ ที่เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแพทย์นั้น ให้ยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศนี้เป็นการนำกัญชากัญชงกลับไปเป็นยาเสพติดประเภท 5 ในส่วนของช่อดอกและสารสกัดที่มีสารTHC เกิน 0.2 % หลังจากที่มีการออกประกาศ สธ.ปลดล็อกกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดเมื่อ 9 มิ.ย.2565 มีการปลดล็อกได้ 2 ปี โดยครั้งนั้นกำหนดให้เฉพาะสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2%เท่านั้นยังเป็นยาเสพติด แต่ร่างประกาศล่าสุดนี้จะเพิ่มส่วนของช่อดอกกัญชากัญชงให้กลับไปเป็นยาเสพติดประเภท 5

 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์