สธ.ลุย "เศรษฐกิจสุขภาพ" เล็งตลาดจีน-ตะวันออกกลาง

สธ.ลุย "เศรษฐกิจสุขภาพ" เล็งตลาดจีน-ตะวันออกกลาง

“สมศักดิ์” เดินเครื่องเศรษฐกิจสุขภาพ มอบอย.-กรมการแพทย์แผนไทยฯร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยให้ส่งออกง่ายขึ้น  มองตลาดจีน-ตะวันออกกลาง ขณะที่อย.ชงยกร่างพรบ.ส่งเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ แผนพัฒนาระบบนิเวศการส่งเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เมื่อวันที่  10 มิ.ย.2567 ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข กล่าวหลังการเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารอย.ว่า  อย.มีการขับเคลื่อนงาน เช่น การลดขั้นตอน และระยะเวลาการขอใบอนุญาต ซึ่งจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ เนื่องจากนี้ นโยบายสำคัญของรัฐบาล คือ ส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อหารายได้เข้าประเทศ ตนจึงขอมอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หารือกับ อย. เพื่อให้ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะได้สามารถขับเคลื่อนงาน สร้างเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว

เล็งตลาดจีน ตะวันออกกลาง 

“รัฐบาล ต้องการสนับสนุนการส่งออกสมุนไพร เพราะรัฐบาล มองเห็นว่า เราสามารถส่งออก และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได้ โดยคิดว่า อย.จะร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทย”ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งออกไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้น เช่น จีน ตะวันออกกลาง จึงต้องนำงานของแต่ละหน่วยงาน มาบูรณาการร่วมกัน”นายสมศักดิ์กล่าว  

นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า  กฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานขอให้ช่วยกันปรับแก้ เพราะทราบว่า อย.มีกรรมการ คณะทำงานหลายชุด จึงทำให้การทำงานแต่ละเรื่อง ต้องผ่านหลายขั้นตอน ดังนั้น เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ ก็ต้องมีการปรับแนวทางการทำงานใหม่ และเร่งสื่อสารให้มากขึ้น

ขณะนี้ได้รับรายงานว่า ช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา อย.ก็มีการปรับแนวทางการทำงาน แล้ว โดยสามารถลดระยะเวลาลงได้ 58.41% ทำให้ลดระยะเวลาและกระบวนงาน 241 กระบวนงาน พร้อมปรับการให้บริการกระบวนงาน 1-15 วัน ขณะเดียวกัน ยังได้ยกเลิกการเรียกเอกสาร ที่เป็นสำเนา เช่น สำเนาเอกสารนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.67 โดยสามารถลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้จำนวนมากแล้ว

เกือบ 3,000 รายการ ขออนุญาตผลิตภัณฑ์กัญชากัญชง


ทั้งนี้ ในการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)มีการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานหลายส่วน อย่างเช่น การขออนุญาตผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชง ทั้งหมด 2,906 รายการ

  • เครื่องสำอาง  2,121 รายการ แบ่งออกเป็น การใช้น้ำมัน/สารสกัดเมล็ดกัญชง 1,381 รายการ การใช้ส่วนของกัญชง 62 รายการ การใช้ส่วนของกัญชา 166 รายการ การใช้สาร CBD 691 รายการ สถานที่ 296 สถานที่ ผู้ประกอบการ 293 ราย 
  •  อาหาร 596 รายการ  แบ่งออกเป็น น้ำมัน/โปรตีน/เมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์ 43 รายการ ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง 428 รายการ ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD 125 รายการ และสถานประกอบการ 173 แห่ง
  • สมุนไพร 189 รายการ แบ่งออกเป็น ยาแผนไทย 80 รายการ ยาพัฒนาจากสมุนไพร 5 รายการ  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 10 รายการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตโดยหน่วยงานรัฐ 74 รายการ และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปรุงสำหรับคนไข้เฉพาะรายในสถานพยาบาล 20 รายการ

ชงยกร่างพรบ.ส่งเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ขณะที่ประเด็นที่ต้องขอการสนับสนุน ส่วนหนึ่งคือเรื่อง (ร่าง)พรบ.ส่งเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ,การจัดทำแผนพัฒนาระบบนิเวศการส่งเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ