เปิด 10 จังหวัด ตัวเลขอัตราฉีดวัคซีน HPV สูงสุด ตั้งเป้า 1 ล้านโดส

เปิด 10 จังหวัด ตัวเลขอัตราฉีดวัคซีน HPV สูงสุด ตั้งเป้า 1 ล้านโดส

เปิด 10 จังหวัด ที่พบตัวเลขอัตราฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกสูงสุด ตามนโยบาย "มะเร็งครบวงจร" และการขับเคลื่อน Quick Win ภายใน 100 วัน ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

เปิด 10 จังหวัด ที่พบตัวเลขอัตราฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกสูงสุด ตามนโยบาย "มะเร็งครบวงจร" และการขับเคลื่อน Quick Win ภายใน 100 วัน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด"โรคมะเร็งปากมดลูก" ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มียอดการฉีดสะสมแล้ว 163,160 โดส

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้า การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ให้กับหญิงไทยอายุ 11-20 ปี จำนวน 1 ล้านโดสตามนโยบายฯ ย้ำทุกหน่วยเร่งรณรงค์และจัดบริการฉีดให้ครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการและสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนตามเป้าหมาย ซึ่ง หมอชลน่าน ระบุว่า สำหรับวัคซีน HPV ได้ทยอยส่งลงถึงพื้นที่ครบ 1 ล้านโดสแล้ว

จากข้อมูลล่าสุด มียอดการฉีดสะสมแล้ว 163,160 โดส โดย 10 จังหวัดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายสูงสุดดังต่อไปนี้

  1. เพชรบุรี 
  2. แม่ฮ่องสอน 
  3. มุกดาหาร 
  4. นครพนม 
  5. ตราด 
  6. ฉะเชิงเทรา 
  7. นครปฐม 
  8. สมุทรปราการ 
  9. พังงา
  10. อำนาจเจริญ 

ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ช่วยกันรณรงค์เชิญชวนหญิงไทยอายุตั้งแต่ 11 – 20 ปีในพื้นที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV โดยในเดือนพฤศจิกายนได้เร่งจัดบริการฉีดในสถานศึกษา และในเดือนธันวาคมจะมีการจัดบริการฉีดครอบคลุมเพิ่มเติมในสถานประกอบการ และสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมาย