เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่ เดือน มิ.ย.66 ฟรี

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่ เดือน มิ.ย.66 ฟรี

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นารุ่นใหม่ Moderna (bivalent) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นารุ่นใหม่ Moderna (bivalent) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม สำหรับเด็กและผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

กลุ่มที่ 1 : บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้บริการสำหรับเด็ก ดังนี้

- เด็กอายุ 6 เดือน - ไม่เกิน 5 ปี (ฝาสีแดงเข้ม)

- เด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี (ฝาสีส้ม)

สามารถลงทะเบียนนัดหมายวัน - เวลา ผ่านลิงก์ (คลิกที่นี่) หรือ สแกน QR Code

 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่ เดือน มิ.ย.66 ฟรี

 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่ เดือน มิ.ย.66 ฟรี

 

ระบบจะปิดเมื่อครบจำนวนคนแล้ว โดยไม่รับ Walk in เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วทาง รพ.จะไม่มีการส่ง SMS ยืนยัน ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้ฉีดวัคซีนทุกคน หากต้องการเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนให้ลงทะเบียนใหม่ โดยไม่ต้องโทรมาที่โรงพยาบาล หากประวัติการฉีดวัคซีนของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

กลุ่มที่ 2 : บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นารุ่นใหม่ Moderna (bivalent) สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนนัดหมายวัน - เวลา ผ่านลิงก์ (คลิกที่นี่) หรือ สแกน QR Code

 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่ เดือน มิ.ย.66 ฟรี

 

ให้บริการ ณ ชั้น 7 อาคาร 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว ระบบจะปิดเมื่อครบจำนวนคนแล้ว เปิดให้บริการ 100 คน/วัน กรุณามาให้ตรงวันและเวลาที่เลือกเพื่อไม่ต้องรอคิวนาน เมื่อลงทะเบียนแล้ว รพ.จะไม่มีการส่ง SMS ยืนยัน ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้ฉีดวัคซีนทุกคน หากต้องการเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนให้ลงทะเบียนใหม่ โดยไม่ต้องโทรมาที่โรงพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่ เดือน มิ.ย.66 ฟรี