ยอดโควิด-19 รายสัปดาห์ ลดลงต่อเนื่อง ติดเชื้อรายใหม่ 147 ราย เสียชีวิต 7 ราย

ยอดโควิด-19 รายสัปดาห์ ลดลงต่อเนื่อง ติดเชื้อรายใหม่ 147 ราย เสียชีวิต 7 ราย

สถานการณ์โควิด-19 รายสัปดาห์ ติดเชื้อรายใหม่ 147 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 62 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 42 ราย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 กรมควบคุมโรค รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ในรอบสัปดาห์ ช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566 ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล 147 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 21 ราย/วัน เทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (12-18 ก.พ.) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 203 ราย เฉลี่ยวันละ 29 ราย ทำให้ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 4,263 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ "โควิด-19" รอบสัปดาห์ จำนวน 7 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า (12-18 ก.พ.66) ที่เสียชีวิตรวม 8 คน เฉลี่ยวันละ 1 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 249 คน 

ขณะที่ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ 62 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 42 ราย

ยอดโควิด-19 รายสัปดาห์ ลดลงต่อเนื่อง ติดเชื้อรายใหม่ 147 ราย เสียชีวิต 7 ราย

ส่วนจำนวนการให้ "วัคซีนโควิด-19" ณ วันที่ 4 มีนาคม 2566 มีการให้วัคซีน สะสม 144,871,979 โดส เพิ่มขึ้น 1709 โดส ดังนี้

  • วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,226,138 โดส เพิ่มขึ้น 73 โดส
  • วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 53,719,545 โดสเพิ่มขึ้น 152 โดส
  • ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป 33,926,296 โดส เพิ่มขึ้น 484 โดส