ปิดเรียน-ทำงานที่บ้าน "หมอศิริราช" เสนอแก้ฝุ่น pm 2.5 รออะไรกันอยู่

ปิดเรียน-ทำงานที่บ้าน "หมอศิริราช" เสนอแก้ฝุ่น pm 2.5 รออะไรกันอยู่

สถานการณ์สภาพอากาศแย่ แนะปิดเรียน-ทำงานที่บ้าน "หมอศิริราช" เสนอแก้ฝุ่น pm 2.5 รออะไรกันอยู่ เตือนภัยวิกฤตสำหรับคนกรุงเทพ

สภาพอากาศแย่เพราะฝุ่น pm 2.5 ต้องรีบแก้สถานการณ์ ล่าสุดเช้านี้ รองศาสตราจารย์ นายเเพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัมหิดล โพสต์เฟซบุ๊ก ดังนี้

เตือนภัยวิกฤตสำหรับคนกรุงเทพ

จากรูปคุณภาพอากาศเน้นค่าฝุ่น PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษเมื่อเจ็ดโมงเช้าวันนี้ ขึ้นสีแดงแล้วครึ่งเมือง

แต่ถ้าปรับการรายงานตามมาตรฐานทางการแพทย์สากล ทั้งปรับวิธีการรายงานให้เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1 วันและแสดงค่า ณ ชั่วโมงปัจจุบันไปพร้อมกัน และปรับลดระดับการเตือนภัยให้ต่ำลงเพื่อสุขภาพ หากทำตามที่เสนอนี้แล้ว

ปิดเรียน-ทำงานที่บ้าน "หมอศิริราช" เสนอแก้ฝุ่น pm 2.5 รออะไรกันอยู่

กรุงเทพจะเป็นสีแดงทั้งเมืองมาไม่น้อยกว่า 1 วันแล้ว และการเตือนภัยที่เราได้ยินกรอกหูกันว่า

“เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนต้องระมัดระวังตัวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง”

ต้องเปลี่ยนเป็น

“มีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทุกคน......”

นอกจากแค่ให้ประชาชนปฏิบัติตัวแล้ว หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบทั้งหลาย ต้องบอกด้วยว่าตัวเองพยายามทำการแก้ไขเชิงระบบและมาตรการประทังปัญหาอะไรอยู่บ้าง มีปัญหาและอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางอยู่ และต้องการการบูรณการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนอย่างไร

ในเวลาใกล้เคียงกัน จากรูปด้านซ้ายมือในห้องทำงานผม วัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้ 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเปิดหน้าต่างโล่ง ถ้าปิดห้องให้สนิทดังตรงกลางรูปจะลดมาราวครึ่งหนึ่งที่ 57 และถ้าเปิดเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับขนาดห้องดังด้านขวามือของรูป จะลดมาได้อีกราวครึ่งหนึ่งที่ 27

นั่นหมายความว่าคนกรุงเทพวันนี้

ไม่ควรออกไปที่โล่งแจ้ง ถ้าจำเป็นและพอรอได้ รอจนกว่าค่าฝุ่นในชั่วโมงนั้นต่ำกว่า 75 และให้ใส่หน้ากากที่เหมาะสม

ผู้อยู่ในห้องที่ระบบอากาศแบบเปิดติดต่อภายนอก ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา จนกว่าค่าฝุ่นภายนอกในชั่วโมงนั้นต่ำกว่า 100 เพราะการใส่หน้ากากที่เหมาะสมจะกรองฝุ่นได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

ปิดเรียน-ทำงานที่บ้าน "หมอศิริราช" เสนอแก้ฝุ่น pm 2.5 รออะไรกันอยู่

ผู้อยู่ในห้องที่มีระบบอากาศแบบปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ แต่ไม่มีเครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับขนาดห้อง ต้องใส่หน้ากากถ้าวัดค่าฝุ่นในห้องได้เกิน 50 หรือ ค่าฝุ่นภายนอกเกิน 100

ผู้อยู่ในห้องที่มีระบบอากาศแบบปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ พร้อมมีเครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับขนาดห้อง ไม่ต้องใส่หน้ากาก ถ้าเปิดเครื่องฟอกอากาศเต็มที่แล้ววัดค่าฝุ่นในห้องได้ไม่เกิน 37.5

 

ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงตัวเลขต่างๆ ข้างต้น ให้ลดลงอีก 30-50%

ประกาศปิดสถานศึกษาและให้เรียนออนไลน์ได้แล้ว จะมัวรออะไรกันอยู่

หน่วยงานรัฐ work from home ให้มากที่สุด หน่วยงานเอกชนขอความร่วมมือ

ห้ามใช้ยานพาหนะส่วนตัวในบางพื้นที่ ในบางช่วงเวลา ห้ามจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์

ระงับการก่อสร้างชั่วคราวในทุกพื้นที่

ห้ามการเผา ปิ้ง ย่าง หรือการทำให้เกิดควันทุกชนิด ในที่โล่งแจ้ง

ขอเพิ่มรูปท้ายสุด ความพยายามของหน่วยงานรัฐ ที่เปรียบเสมือนไก่กระพือปีกในสุ่ม แต่ดีกว่าการนิ่งดูดายของผู้มีอำนาจระดับสูงขึ้นไป

ปิดเรียน-ทำงานที่บ้าน "หมอศิริราช" เสนอแก้ฝุ่น pm 2.5 รออะไรกันอยู่