สถานการณ์โควิด-19 รอบสัปดาห์ ขาลง ติดเชื้อรายใหม่ 472 ราย เสียชีวิต 29 ราย

สถานการณ์โควิด-19 รอบสัปดาห์ ขาลง ติดเชื้อรายใหม่ 472 ราย เสียชีวิต 29 ราย

สถานการณ์โควิด-19 รอบสัปดาห์ ช่วงขาลง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 472 ราย เสียชีวิต 29 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 160 ราย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 กรมควบคุมโรค รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ในรอบสัปดาห์ ช่วงวันที่ 22 - 28 มกราคม 2566 ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ รักษาตัวในโรงพยาบาล 472 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 67 ราย/วัน เทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (15-21 ม.ค.66) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 627 ราย เฉลี่ยวันละ 90 ราย ทำให้ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 3,065 ราย

สถานการณ์โควิด-19 รอบสัปดาห์ ขาลง ติดเชื้อรายใหม่ 472 ราย เสียชีวิต 29 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ "โควิด-19" รอบสัปดาห์ จำนวน 29 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 4 ราย/วัน เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า (15-21 ม.ค.66) ที่เสียชีวิตรวม 44 คน เฉลี่ยวันละ 6 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 196 คน 

ขณะที่ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ 160 คน และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 99 คน

 

สถานการณ์โควิด-19 รอบสัปดาห์ ขาลง ติดเชื้อรายใหม่ 472 ราย เสียชีวิต 29 ราย

ส่วนจำนวนการให้ "วัคซีนโควิด-19" ณ วันที่ 28 ม.ค.66 มีการให้วัคซีน สะสม 144,666,026 โดส เพิ่มขึ้น 3,502 โดส ดังนี้

  • วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,199,871 โดส เพิ่มขึ้น 375 โดส
  • วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 53,684,510 โดสเพิ่มขึ้น 548 โดส
  • ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป 33,781,645 โดส เพิ่มขึ้น 2,579 โดส

สถานการณ์โควิด-19 รอบสัปดาห์ ขาลง ติดเชื้อรายใหม่ 472 ราย เสียชีวิต 29 ราย