สธ. เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 นทท. - เอกชนอยู่ระหว่างเตรียมแนวทาง

สธ. เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 นทท. - เอกชนอยู่ระหว่างเตรียมแนวทาง

สธ. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด หน่วยบริการภาคเอกชน ที่สนใจแจ้งความจำนงได้ ย้ำให้ทุกหน่วยต้องเปิดบริการฉีดคนไทยควบคู่กัน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการแล้วหลายแห่ง สำหรับในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์การแพทย์บางรัก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รวมถึงในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต และสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่อนข้างดี  
 

โดยมีอัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นค่าบริการวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 800 บาทต่อเข็ม และไฟเซอร์ 1,000 บาทต่อเข็ม และมีค่าบริการทางการแพทย์อีก 380 บาท สำหรับในจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทยอยแจ้งความจำนงขอเป็นจุดบริการฉีด ขณะนี้กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อหน่วยบริการซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 แห่ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวางแผนในการจัดสรรและจัดส่งวัคซีน ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนการเก็บข้อมูลรายได้จากค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงการคลัง เพื่อการตรวจสอบที่โปร่งใส

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดจุดบริการฉีดของภาคเอกชนนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมแนวทาง และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากต้องมีการวางแผนเรื่องแนวทางปฏิบัติและการกำกับติดตามที่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐ อาทิ การทำข้อตกลง กระบวนการส่งคืนเงินค่าวัคซีน ระหว่างนี้หน่วยงานภาคเอกชนที่ต้องการเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำหนังสือแสดงความจำนงมาได้ที่กรมควบคุมโรค และหากแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน กรมควบคุมโรคจะมีการนัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง และนัดหมายเพื่อลงนามข้อตกลงต่อไป  ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุข มีวัคซีนเพียงพอ และขอให้ทุกหน่วยบริการที่เป็นจุดฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องมีการให้บริการฉีดวัคซีนคนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายควบคู่กันไปด้วย