อัปเดต ! ปักหมุด 15 จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น กทม.ปริมณฑล

อัปเดต ! ปักหมุด 15 จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น กทม.ปริมณฑล

ปักหมุด 15 จุดฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มกระตุ้น ในสถานพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ป้องกันเจ็บป่วยรุนแรง ลดเสี่ยงเสียชีวิต ร่วมยับยั้งการระบาดของโควิด-19

แม้ว่า สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปแล้วบางส่วน แต่ขณะเดียวกันยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อใหม่หรือติดเชื้อซ้ำ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถือเป็นวิธีการหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดโอกาสเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ตามประกาศของ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้อัพเดทตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดย NOSTRA ได้นำข้อมูลตำแหน่งจุดฉีดวัคซีน มาแสดงในแอปพลิเคชันแผนที่ NOSTRA ซึ่งชุดข้อมูลจะประกอบด้วย ชื่อจุดฉีดวัคซีน เวลา สถานที่ และวัคซีนที่ฉีด เบอร์โทรติดต่อ

 

สำหรับการแสดงข้อมูลตำแหน่งจุดในรูปแบบแผนที่ดิจิทัลนั้นจะทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจและเดินทางไปยังจุดฉีดวัคซีนได้สะดวก เปิดดูตำแหน่งจุดฉีดวัคซีน Covid-19 บนแผนที่ คลิก

 

อัปเดต ! ปักหมุด 15 จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น กทม.ปริมณฑล

 

เช็ก 15 จุดฉีดวัคซีน กทม. ปริมณฑล

 

1. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

 • ที่อาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)
 • โทร.02-5461960

 

2. สถาบันโรคผิวหนัง

 • ที่ตึกสถาบันโรคผิวหนัง
 • ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (9.00-15.00 น.)
 • วัคซีน: Pfizer ฝาม่วง และ Pfizer ฝาส้ม(สำหรับเด็ก 5-12 ปี)
 • โทร.02-3545222

 

3. สถาบันประสาทวิทยา

 • ที่อาคารรัชมงคล ชั้น 1 (ห้องหัตถการ)
 • ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)
 • โทร.02-3069899

 

4. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 • ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
 • เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ (09.00-12.00 น.) สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
 • วันจันทร์ (13.00-16.00 น.) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี
 • วันศุกร์ (13.00-16.00 น.) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
 • โทร. 02-5481000

 

5. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 • ที่คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • ให้บริการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (ในเวลาราชการ)
 • ชนิดวัคซีน Pfizer อายุ 6 เดือน - 4ปี, 5ปี - 11 ปี และ 12 - 17 ปี
 • สอบถามเพิ่มเติม Call Center 1415 ต่อ 2317

 

6. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

 • ที่แผนก OPD ตติยภูมิ ชั้น 3
 • ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)
 • โทร. 034-388700

 

7. สถาบันโรคทรวงอก

 • ที่ จุดฉีดวัคซีนสถาบันโรคทรวงอก ชั้น 1 อาคาร 8
 • ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
 • โทร.02-5470999

 

8. โรงพยาบาลสงฆ์

 • ที่ตึกผู้ป่วยนอก
 • ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)
 • โทร.02-6409537

 

 

9. โรงพยาบาลเลิดสิน

 • ที่ห้องฉีดยา รพ.เลิดสิน
 • ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)
 • โทร.02-3539655

 

10. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

 • ที่ตึกผู้ป่วนอก
 • ให้บริการ ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.30 น.
 • โทร.02-5914242

 

11. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 • ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร
 • ให้บริการ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โทร.02-2026800

 

12. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 • ที่อาคารอำนวยการและรังสีวินิจฉัย ชั้น 1
 • ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (13.00-15.00น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โทร.038-455456

 

13. โรงพยาบาลราชวิถี

 • ห้องฉีดยา อาคารทศมินทราธิราช วันจันทร์-วันพฤหัส เวลาราชการ (จำกัดจำนวน)
 • อาคารฉีดวัคซีน (โรงอาหารเก่า ข้างโรงยิม) วันศุกร์ เวลา 08.30-13.30 น.
 • โทร.02-2062900

 

14. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

 • ที่อาคารอำนวยการชั้น 5 ให้บริการวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • โทร.02-5310080

 

15. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

 • ที่ห้อง 403 (ห้องตรวจบัตรทอง)
 • ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในวันราชการ 13.00-15.00)
 • โทร.045-319659

 

(ข้อมูลจาก "กรมการแพทย์" อัปเดต ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565)

 

นอกจากนี้ NOSTRA ยังได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังสนุบสนุนสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างสม่ำเสมอตลอดมา โดยการนำข้อมูลสถานพยาบาลในระบบ สปสช.มาแสดงบนแผนที่ เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนเดินทางอีกด้วย

 

แผนที่ NOSTRA MAP โดยดาวน์โหลดฟรี ใช้งานได้ทั้งรูปแบบเว็บไซต์ คลิก และโมบายแอปพลิเคชัน คลิก