ร้านหมูกระทะ-อาหาร มีความผิดด้วย ใช้เนื้อสัตว์มีสารฟอร์มาลีน

ร้านหมูกระทะ-อาหาร มีความผิดด้วย ใช้เนื้อสัตว์มีสารฟอร์มาลีน

 หลังกรมปศุสัตว์บุกยึดอายัดเครื่องใน และเนื้อสัตว์แช่ถังสารฟอร์มาลิน ส่งขายร้านหมูกระทะในพื้นที่ชลบุรี ล่าสุดกรมอนามัยระบุ ร้านอาหารที่รับซื้อหากตรวจพบมีความผิดด้วย 

ปศุสัตว์อายัดเนื้อสัตว์แช่ถังสารฟอร์มาลิน

       นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า   เปิดเผยว่าได้รับรายงานจาก นสพ.ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 นสพ.จิรภัทร อินทร์สุข หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชลบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการผลิตแปรรูปวัตถุดิบเนื้อและเครื่องในสัตว์รายใหญ่ แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบผลิตเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตหวั่นแพร่โรคระบาดสัตว์ร้ายแรง

  ผลการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าสถานประกอบการดังกล่าว

  •  ไม่มีการขออนุญาตผลิตอาหาร
  • ไม่มีเอกสารใบอนุญาตค้าซากสัตว์(ร.10)
  •  ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์(ร.3)
  • และไม่มีเอกสารรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์(รน.)

มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

ยังพบการผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนเครื่องในโค ชิ้นส่วนเครื่องในสุกร มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ประกอบด้วย ฟอร์มาลิน โซดาไฟ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

        พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดอายัดของกลางชิ้นส่วนเนื้อ และเครื่องในสุกรและโคที่อยู่ในสถานประกอบการและในตู้แช่เย็นคอนเทนเนอร์ จำนวนกว่า 25,000 กิโลกรัม

     สารเคมีและแกนลอนบรรจุสารฟอร์มาลิน ขนาด 25 ลิตร จำนวนกว่า 50 แกนลอน รวมถึงได้ยึดใบเสร็จกว่า 2,300ใบ ที่มีหลักฐานการขายให้กับลูกค้าร้านหมูกะทะ และร้านอาหารอีสาน จำนวนกว่า 66 ราย
       และในส่วนของชิ้นส่วนสไบนาง ที่ผลิตแปรรูปนั้นแช่อยู่ในถังน้ำผสมสารฟอร์มาลิน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งยึดอายัดไว้ และเก็บตัวอย่างเนื้อและเครื่องในสัตว์ นำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจหาเชื้อโรคปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและตรวจหาสารเคมีตกค้าง (ฟอร์มาลิน)

อาการหลังกินเนื้อสัตว์มีสารฟอร์มาลีน

     จากกรณีดังกล่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ฟอร์มาลีนหรือน้ำยาแช่ศพเป็นน้ำยาที่อันตรายต่อสุขภาพ การกินเนื้อสัตว์ที่มีสารฟอร์มาลีนเข้าไป อาการจะขึ้นกับปริมาณที่ได้รับ

  •  ถ้ารับน้อยๆ อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน บางคนมีอาการเวียนศีรษะ
  •  ถ้ารับปริมาณมากๆ ก็อาจมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้

      “การรับสารฟอร์มาลีนมากๆ โดยตรงก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้ แต่คนที่กินหมูกระทะแล้วอาจกังวลนั้น ตามปกติเราคงไม่ได้กินหมูกระทะกันทุกวันที่จะสะสมจนเป็นอันตราย หากมีระยะห่างก็สามารถกำจัดได้”นพ.อรรถพลกล่าว 

         อย่างไรก็ตาม ไม่ควรมีสารฟอร์มาลีนในเนื้อทุกชนิดเลย ซึ่งการขายเนื้อสัตว์ในตลาดนั้น สารฟอร์มาลีนและสารเร่งเนื้อแดงเป็นข้อบ่งชี้ที่ตลาดจะต้องมีการสุ่มตรวจ ยิ่งตลาดที่ได้มาตรฐานติดดาวหรือตลาดที่ได้มาตรฐานกรมอนามัย จะต้องมีการสุ่มตรวจสารพวกนี้ว่าไม่มีสารฟอร์มาลีนและสารเร่งเนื้อแดงอยู่ในเนื้อ

ร้านหมูกระทะมีความผิดด้วย

    สำหรับร้านหมูกระทะหรือร้านอาหารต่างๆ กรมอนามัยมีมาตรฐานร้านอาหารที่กำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหารว่า จะต้องดูแลอะไรอย่างไรบ้าง เช่น

 แหล่งที่มาอาหารเป็นอย่างไร ได้คุณภาพหรือไม่ ไม่เฉพาะเนื้อสัตว์ แต่รวมไปถึงวัตถุดิบอื่นๆ ด้วย การล้าง การเก็บ วัตถุดิบก็ต้องได้มาตรฐาน

       “ตามปกติร้านอาหารก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์หรือวัตถุดิบต่างๆ ก่อนซื้อเข้ามาด้วย เพราะหากมีการ ตรวจพบว่า ร้านอาหารมีการใช้เนื้อสัตว์ที่มีสารฟอร์มาลีนแบบนี้ก็จะมีความผิดเช่นกัน ซึ่งการเปิดกิจการอาหารได้จะต้องได้รับใบอนุญาต หลังจากได้รับใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะมีการลงไปสุ่มตรวจอยู่แล้ว”นพ.อรรถพลกล่าว

ท้องถิ่นต้องสุ่มตรวจเนื้อสัตว์มีสารฟอร์มาลีน

       นพ.อรรถพล กล่าวอีกว่า การลงไปตรวจเพิ่มกรณีเนื้อสัตว์และเครื่องในจากโรงงานดังกล่าวที่มีการใช้สารฟอร์มาลีนส่งไปขายในร้านหมูกระทะและร้านอาหารอีสาน เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้นๆ ที่จะต้องลงไปสุ่มตรวจ

       อย่างเช่น พื้นที่กทม.ก็จะเป็นสำนักงานเขตที่ต้องลงไปดู หรือต่างจังหวัดก็ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่จะต้องลงไปตรวจสอบ ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ลงไปตรวจร่วมกันได้ เพราะจะมีการตรวจด้วยน้ำยาสามารถบอกได้ว่าเนื้อสัตว์มีสารฟอร์มาลีนหรือไม่