ผู้ใช้สิทธิ "บัตรทอง"ยืนยันตัวตนผ่าน "หมอพร้อม"

ผู้ใช้สิทธิ "บัตรทอง"ยืนยันตัวตนผ่าน "หมอพร้อม"

สปสช.-สธ.เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสิทธิบัตรทองในการยืนยันตัวตนก่อนรับบริการสุขภาพผ่านแอปฯ “หมอพร้อม” นอกเหนือจากการสแกน QR code ผ่านไลน์ สปสช. และการยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช. ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการเชื่อมระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการตามสิทธิบัตรทอง เข้ากับแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ของ สธ. เพื่อเป็นทางเลือกให้หน่วยในการยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ หมอพร้อม ซึ่งจะทำให้มีความหลากหลายในการยืนยันตัวตนมากขึ้น ขึ้นอยู่กับความสะดวกของประชาชน
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
3 ปี "กัญชาทางการแพทย์" คืบหน้าถึงไหน โรคที่ใช้ดูแล รักษา บำบัด และเวชสำอาง
กสิกรไทย ผนึกสาธารณสุข อัพเกรดแอปฯ “หมอพร้อม” หนุนคนไทยเข้าสู่บริการสุขภาพ

ต้อง"ลาพักร้อน"จึงจะใช้ชีวิตเป็น work life balance “พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ”

ความคืบหน้าในการเชื่อมต่อระบบของ สปสช. เข้ากับแอปฯ หมอพร้อมนั้น ขณะนี้ได้มีการเชื่อมต่อ API Authen เรียบร้อยแล้ว และแอปฯหมอพร้อมก็เชื่อมโยงกับหน่วยบริการผ่าน MOPH Claim ส่วน สปสช.ได้ดำเนินการสร้าง API สำหรับตรวจสอบหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ให้หมอพร้อมตรวจสอบ และอยู่ในขั้นตอนทดสอบรับและตอบกลับข้อมูล

ขั้นตอนการใช้สิทธิบัตรทองในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้น ผู้มีสิทธิจะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิโดยผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สิทธิตัวจริงเสียโอกาสในการรับบริการ

หน่วยบริการก็จะได้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ และลดภาระการตรวจสอบหลังการจ่ายด้วย สปสช. ได้พัฒนาระบบ New Authen ให้มีทางเลือกในการยืนยันตัวตนได้หลายวิธี เช่น การใช้ไลน์ สปสช. สแกน QR code ที่หน่วยบริการจัดเตรียมไว้ให้ หรือหากไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ก็สามารถใช้บัตรประชาชนเสียบเข้าเครื่อง Card Reader ก็ได้