"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 รอบสัปดาห์ 13-19 พ.ย. 65

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 รอบสัปดาห์ 13-19 พ.ย. 65

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ ช่วงวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 124 ราย - ไม่รวม ATK อีก 10,263

"โควิดวันนี้" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 46 วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 124 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 10,263 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 46 วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 124 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 10,263 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 5 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 5 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 501 ราย

 

ณ วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย

 

รายที่ 1

 

  • เพศหญิง อายุ 62 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ข้ออักเสบรูมาตอยด์
  • ประวัติเสี่ยง ไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
  • วันที่เริ่มป่วย 13 พฤศจิกายน 2565
  • วันที่เสียชีวิต 14 พฤศจิกายน 2565
  • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เข็ม 3 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565

 

รายที่ 2

 

  • เพศหญิง อายุ 70 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ตับแข็ง
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
  • วันที่เริ่มป่วย 9 พฤศจิกายน 2565
  • วันที่เสียชีวิต 15 พฤศจิกายน 2565
  • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

 

การเข้าสู่ระยะ Post-Pandemic หรือ การปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนั้น แม้ว่าการระบาดของโรคเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต จะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้ไม่ดี ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

 

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 รอบสัปดาห์ 13-19 พ.ย. 65