"โควิดวันนี้" 14 ก.ย. 2565 ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย - ไม่รวม ATK อีก 1,098 ราย

"โควิดวันนี้" 14 ก.ย. 2565 ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย - ไม่รวม ATK อีก 1,098 ราย

"โควิดวันนี้" 14 ก.ย. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 28 ราย - ไม่รวม ATK อีก 1,098 ราย ล่าสุดเสียชีวิตสะสม 453 รายแล้ว

"โควิดวันนี้" 14 กันยายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 28 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,098 ราย ล่าสุดเสียชีวิตสะสม 453 รายแล้ว

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 28 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 1,098 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตสะสม 453 ราย

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

สำหรับผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต จะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้ไม่ดี ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

 

\"โควิดวันนี้\" 14 ก.ย. 2565 ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย - ไม่รวม ATK อีก 1,098 ราย

 

\"โควิดวันนี้\" 14 ก.ย. 2565 ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย - ไม่รวม ATK อีก 1,098 ราย

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี