"โควิด-19" จุฬาฯ ระบาดในชั้นเรียนเพียบ อาจารย์ติดเชื้อแต่ไม่ใส่แมสก์สอน

"โควิด-19" จุฬาฯ ระบาดในชั้นเรียนเพียบ อาจารย์ติดเชื้อแต่ไม่ใส่แมสก์สอน

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ประเด็น "โควิด-19" จากกรณีที่อาจารย์ท่านหนึ่งไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและมีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตเป็นระยะภายในชั้นเรียน ซึ่งภายหลังอาจารย์ตรวจพบเชื้อ และทำให้มีการแพร่ระบาดกับนิสิตในชั้นเรียน

เฟซบุ๊ก สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ประเด็น "โควิด-19" จากกรณีที่อาจารย์ท่านหนึ่งไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและมีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตเป็นระยะภายในชั้นเรียน ซึ่งภายหลังอาจารย์ตรวจพบเชื้อ และทำให้มีการแพร่ระบาดกับนิสิตในชั้นเรียน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 619 ราย เสียชีวิตอีก 10 ราย

 

ต่อมาพบว่า มีนิสิตในชั้นเรียนติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วอย่างน้อย 8 คน และมีผู้มีอาการแล้วกว่า 10 คน สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ส่งหนังสือเปิดผนึกถึงคณบดี เพื่อขอให้ท่านพิจารณามาตรการและแนวทางการเรียนการสอน รวมถึงการเยียวยานิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่ติดเชื้อและอาจติดเชื้อในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ ขอแสดงความกังวลต่อกรณีดังกล่าว และขอเรียนท่านโปรดพิจารณาทบทวนแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม (เช่น หากอาจารย์เสี่ยงติดเชื้อหรือมีอาการเสี่ยงติดเชื้อ ให้เปลี่ยนเป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์ เน้นย้ำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเบื้องต้นในชั้นเรียนหากมีการเรียนการสอนในพื้นที่ตั้งของคณะ (เช่น หากอาจารย์ม่สะดวกสวมหน้ากากอนามัยขณะบรรยาย ให้อาจารย์และนิสิตรักษาระยะห่างภายในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม และแนวทางการเยียวยานิสิต อาจารย์ และบุคลากรด้านอื่นๆ หากติดเชื้อโควิด-19 เพราะมหาวิทยาลัยและรัฐบาลไม่มีมาตรการใดรองรับในเบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิภาพของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรโดยรวม จึงขอให้ท่านพิจารณามาตรการและแนวทางอย่างเหมาะสม เพื่อลดการแพร่ระบาด ตลอดจนเลี่ยงผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วย

 

\"โควิด-19\" จุฬาฯ ระบาดในชั้นเรียนเพียบ อาจารย์ติดเชื้อแต่ไม่ใส่แมสก์สอน