"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย ไม่รวม ATK 1,048 ล่าสุดเสียชีวิตอีก 1

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย ไม่รวม ATK 1,048 ล่าสุดเสียชีวิตอีก 1

"โควิดวันนี้" 8 ก.ย. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 33 ราย - ไม่รวม ATK อีก 1,048 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

"โควิดวันนี้" 8 กันยายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 33 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,048 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตสะสม 452 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 33 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 1,048 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 3 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตสะสม 452 ราย

 

ข้อมูลผู้เสียชีวิต 1 ราย (8 กันยายน 2565)

 

รายที่ 1

 

  • เพศชาย อายุ 103 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง
  • ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว
  • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 27 สิงหาคม 2565
  • วันที่เสียชีวิต วันที่ 6 กันยายน 2565

 

ผู้เสียชีวิตรายนี้ เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

 

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

สำหรับผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต จะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้ไม่ดี ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่ รพ ใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย ไม่รวม ATK 1,048 ล่าสุดเสียชีวิตอีก 1

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย ไม่รวม ATK 1,048 ล่าสุดเสียชีวิตอีก 1

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี