ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

หนุ่มสาวโรงงาน มวลชนรวมพล ม็อบมาแล้ว เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

กรณี เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง วันนี้ (21 ธันวาคม 2566) เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ร่วม 200 คน รวมพลเดินขบวนจากบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงกระทรวงแรงงาน เพื่อเรียกร้องถึงนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ให้ติดตาม กองทุนสงเคราะห์จ่ายเงินให้ลูกจ้างในอัตราค่าชดเชยของกฎหมายแรงงาน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

สืบเนื่องจากบริษัทบอดี้แฟชั่นปิดกิจการ เลิกจ้างคนงาน 1,174 คน ไม่จ่ายเงินค่าชดเชย ตั้งแต่บี 2562 ต่อมามิถุนายน 2566 บริษัทแอลฟาสปีนนิ่ง ปิดกิจการ เลิกจ้างคนงานกว่า 132 คน และ เอเอ็มซี สปีนนิ่งเลิก จ้างคนงาน 153 คนโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

โดยที่กระทรวงแรงงานไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายแรงงานมาตรา 118 (ค่าชดเชย) ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน คนงานทั้งสามบริษัทจึงยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน โดยที่การดำเนินคดีทางแพ่งและอาญาเป็นไปอย่างล่าช้า

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ซึ่งในส่วนของบริษัทบอดี้แฟชั่น ผู้ผลิตชุดชั้นในชื่อดังของโลกคือ เลิกจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชยคนงาน 1,174 คน รวมเป็นจำนวนเงิน ขั้นต่ำ 101,941,799.45 บาท บริษัทแอลฟ่า สปีนนิ่งเลิกจ้าง 132 คนไม่จ่ายค่าชดเชย 19,338,087.91 บาท และบริษัทเอเอ็มซีเลิกจ้าง 153 คน ไม่จ่ายเงินค่าชดเชย 18,479,206 บาท ทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน 

จึงเรียกร้องรัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบให้กับลูกจ้างในอัตราเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ง เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน และขอให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อนายจ้างทั้งสามบริษัทอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้นายจ้าง ละเมิดกฎหมายแรงงานอีกต่อไป

ภาพ - ศุกร์ภมร เฮงประภากร (Sukpamorn Hengprapakorn)

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน

ม็อบมาแล้ว! เรียกร้องเงินชดเชย เหตุโรงงานเลิกจ้าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน