รมว.แรงงาน ลั่น อัพสกิล เพิ่มรายได้ ยกระดับสวัสดิการ รปภ. 4 แสนนาย

รมว.แรงงาน ลั่น อัพสกิล เพิ่มรายได้ ยกระดับสวัสดิการ รปภ. 4 แสนนาย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน ลั่น อัพสกิล ทักษะเฉพาะที่จำเป็น ทดสอบสมรรถนะ เพื่อให้เป็นมาตรฐานซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ ยกระดับสวัสดิการ รปภ. 4 แสนนาย

วันนี้ (29 พ.ย. 66) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.วัชรพล บุษมงคล อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการคุ้มครองแรงงานในกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมี นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และ นายเกริกไกร นาสมยนต์  ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และคณะ ที่มาเข้าพบเพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและเพิ่มสวัสดิการให้กับกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงการยกระดับพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ โดยได้มีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาทักษะแรงงานด้วยการ up skill โดยการอบรมทักษะเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานต่างๆ กำหนดให้มีการทดสอบสมรรถนะ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และได้รับค่าจ้างตามทักษะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ และลดอัตราการเปลี่ยนอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ด้วย
 

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมและให้ความรู้กับสถานประกอบการถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงข้อมูลด้านสวัสดิการประกันสังคม เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและลดข้อพิพาทระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา และค่าแรงขั้นต่ำอีกด้วย 

“พนักงานรักษาความปลอดภัย ควรได้รับค่าแรงที่มากกว่ามาตรฐานค่าแรงขั้นต่ำ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องใช้ทักษะฝีมือมาก มีความรับผิดชอบสูง และมีช่วงเวลาในการทำงานที่มาก ซึ่งหากส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ จะเป็นการเพิ่มรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ ซึ่งจากการหารือกันกับสมาคมฯ ในวันนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่าพอใจ โดยในเรื่องการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมนั้น ผมยินดีรับไปหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงกองทัพ ผมยืนยันว่าอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานและเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เราพร้อมจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องใดที่เกี่ยวกับกระทรวงอื่นๆ ผมยินดีที่จะประสานพูดคุยให้ เพื่อให้ปัญหาของพี่น้องพนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด” นายพิพัฒน์ กล่าวท้ายสุด